#
 
#
 
#
 
jQuery Slider

KONTAKTY

Konzultačné centrá a centrála

O projekte

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Sídlo: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
Pobočka: Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava

inovujme@siea.gov.sk
+421 905 726 527
Facebook.com/inovujmesk

konzultačné centrá

Konzultačné centrá:

Chcete inovovať vaše podnikanie a neviete, kde začať?
Pripravujeme pre vás konzultačné centrá!viac

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Operačný Program Výskum a Inovácie
SIEA