#
 
#
 
#
 
jQuery Slider

O PROJEKTE

Inovácie a napredovanie

O projekte

Národný projekt Inovujme.sk má za cieľ zvyšovať povedomie o význame inovácií medzi slovenskými mikro, malými a strednými podnikateľmi a tiež medzi študentmi stredných a vysokých škôl vo všetkých regiónoch. Jeho hlavnou úlohou je zvyšovať inovačný potenciál Slovenska. Odborné informácie o inováciách šíri prostredníctvom nástrojov zameraných na jednotlivé cieľové skupiny:

  • Regionálne konzultačné centrá – slovenským podnikateľom budú k dispozícii konzultanti v piatich slovenských mestách: v Bratislave, Košiciach, Žiline, Nitre a Banskej Bystrici. Prostredníctvom nich budú môcť podnikatelia získať mentorskú pomoc pri realizácii ich inovatívnych nápadov.

  • Aktivity pre študentov – prostredníctvom celodenného workshopu sa stredoškoláci učia, aký význam zohrávajú inovácie v živote a v spoločnosti a najmä, že svet okolo seba môžu meniť už teraz. Začať sa dá rovno s inováciami na ich škole. Súčasťou aktivít pre žiakov je výtvarná súťaž Budúcnosť sveta, v ktorej môžu predviesť svoju vlastnú kreatívnu verziu budúcnosti.

  • Celodenná konferencia Inovujme.sk – venovaná rôznym témam zo sveta inovácií sa uskutoční dvakrát ročne, pričom jedna z nich bude prebiehať mimo hlavného mesta v regiónoch. Na účastníkov čakajú zaujímaví rečníci – odborníci v oblasti inovácií zo Slovenska aj zo zahraničia.

  • Semináre a workshopy – okrem celodennej konferencie Inovujme.sk sa v priebehu roka uskutočnia aj menšie konferencie, semináre a workshopy, konať sa budú po celom Slovensku. Aj v tomto prípade pôjde o zaujímavé témy a odborných rečníkov.

  • Analýzy a prognózy – súčasťou projektu Inovujme.sk je tiež tvorba analýz zameraných na stav podpory inovácií v slovenskom hospodárstve v priebehu projektu. Tie majú za cieľ identifikovať bariéry rozvoja a porovnanie inovačnej kultúry Slovenska s ostatnými krajinami.

Slovenská ekonomika zaznamenala v posledných rokoch rast najmä vďaka zahraničným investíciám. Za zvyškom Európy však zaostávame v oblasti inovácií. Slovenskí podnikatelia preferujú nákup dostupných licencií pred investíciou do vlastného výskumu. Toto riešenie je, žiaľ, len krátkodobé a z dlhodobého hľadiska bude Slovenskú republiku stáť miesto na svetovom trhu. Ak sa len necháme viesť, budeme čoskoro zaostávať. Náš trh je otvorený, preto budú mať slovenskí podnikatelia problém obstáť nielen v exporte, ale aj v domácom prostredí. Konkurencia je veľká a len inovácie im dajú potrebný náskok. Projekt Inovujme.sk má za cieľ nielen ozrejmiť nevyhnutnosť zmien a zároveň byť aj jedným z ich iniciátorov.

Podrobné špecifikácie projektu nájdete TU

konzultačné centrá

Konzultačné centrá:

Chcete inovovať vaše podnikanie a neviete, kde začať?
Pripravujeme pre vás konzultačné centrá!viac

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Operačný Program Výskum a Inovácie
SIEA