#
 
Ako môžu firmy
prežiť v dobe inovácií?
SIEA Innovation Day
10.10.2017
registrácia
#
 
#
 
#
 
jQuery Slider

PRE PODNIKATEĽOV

Poradíme novým aj rozbehnutým

Podnikatelia

Inovácie sú v súčasnosti najfrekventovanejším slovom používaným v súvislosti s podnikaním. Nečudo, stali sa totiž nevyhnutnou súčasťou každého úspešného biznisu. Inovovať znamená meniť, napredovať a držať krok s konkurenciou. Inovujú sa produkty, ale tiež služby, výrobné technológie, procesy a biznis modely. Dôvodov, prečo sú inovácie v súčasnosti také relevantné, je viacero: globálny trh, informovaní a nároční zákazníci, rastúca konkurencia v podobe startupov, inovatívne možnosti, ktoré prinášajú nové technológie a benefity, ktoré inovácie môžu vášmu podniku priniesť. Slovenskí podnikatelia napriek tomu uprednostňujú nákup patentov pred investíciou do inovácií. Ak chceme zostať relevantní a konkurencie schopní, musí sa tento pomer obrátiť.

V rámci národného projektu inovujme.sk vznikne postupne šesť regionálnych konzultačných centier v piatich mestách po celom Slovensku. Pôsobia v nich odborní konzultanti, ktorí sú k dispozícií predovšetkým mikro, malým a stredným podnikateľom. Ich cieľom je zvyšovať povedomie o inováciách a pozdvihnúť inovačnú kultúru v podnikoch. Poskytujú bezplatné poradenstvo v oblasti inovácií produktov, technológií, služieb, procesov a biznis modelov.

Prostredníctvom konzultačných centier môžete získať pomoc odborného mentora na realizáciu inovatívneho nápadu spolu v hodnote takmer 10 tisíc eur.

#

Ako získať mentora?

Jednoducho a rýchlo

#

Nápad

podnikateľ príde do konzultačného centra s inovatívnym nápadom, ktorý by chceli zrealizovať a s pomocou konzultanta podá žiadosť o pridelenie mentorskej pomoci.

#

Posúdenie

odborná komisia zhodnotí predložený inovatívny nápad: jeho prínos, náročnosť a efektivitu. Odborníci rozhodujú na základe výsledkov posudku, či bude podniku pridelená pomoc odborného mentora.

#

Výber

podnikatelia so schválenými inovatívnymi nápadmi si môžu vybrať z databázy mentorov, odborníkov na inovácie aj špecifické oblasti nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia, prípadne môžu navrhnúť iného odborníka, ktorý im pomôže s realizáciou ich nápadu.

#

Optimalizácia

mentor spolupracuje s podnikom v priebehu dvoch mesiacov, konzultuje optimalizáciu nápadu a dohliada na celý proces, ktorý vedie k jeho uvedeniu do praxe. Okrem toho má za cieľ pozdvihnúť inovačnú kultúru v podniku. Podnik tak spolu dostane pomoc v hodnote takmer 10 tisíc eur.

#

Realizácia

zavŕšením spolupráce mentora s podnikom je uvedenie inovatívneho nápadu do praxe.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Operačný Program Výskum a Inovácie
SIEA