#
 
#
 
#
 
jQuery Slider

PRE PODNIKATEĽOV

Poradíme novým aj rozbehnutým

Podnikatelia

Inovácie sú v súčasnosti najfrekventovanejším slovom používaným v súvislosti s podnikaním. Nečudo, stali sa totiž nevyhnutnou súčasťou každého úspešného biznisu. Inovovať znamená meniť, napredovať a držať krok s konkurenciou. Inovujú sa produkty, ale tiež služby, výrobné technológie, procesy a biznis modely. Dôvodov, prečo sú inovácie v súčasnosti také relevantné, je viacero: globálny trh, informovaní a nároční zákazníci, rastúca konkurencia v podobe startupov, inovatívne možnosti, ktoré prinášajú nové technológie a benefity, ktoré inovácie môžu vášmu podniku priniesť. Slovenskí podnikatelia napriek tomu uprednostňujú nákup patentov pred investíciou do inovácií. Ak chceme zostať relevantní a konkurencie schopní, musí sa tento pomer obrátiť.

V rámci národného projektu inovujme.sk vznikne postupne šesť regionálnych konzultačných centier v piatich mestách po celom Slovensku. Pôsobia v nich odborní konzultanti, ktorí sú k dispozícií predovšetkým mikro, malým a stredným podnikateľom. Ich cieľom je zvyšovať povedomie o inováciách a pozdvihnúť inovačnú kultúru v podnikoch. Poskytujú bezplatné poradenstvo v oblasti inovácií produktov, technológií, služieb, procesov a biznis modelov.

Prostredníctvom konzultačných centier môžete získať pomoc odborného mentora na realizáciu inovatívneho nápadu spolu v hodnote takmer 10 tisíc eur.

#

Ako získať mentora?

Jednoducho a rýchlo

#

Nápad

Podnikateľ, ktorý má záujem o inovačné poradenstvo, sa spojí s konzultantom, alebo príde osobne do konzultačného centra SIEA. Predstaví svoj inovatívny nápad, ktorý by chcel zrealizovať a s pomocou konzultanta podá žiadosť o pomoc formou poradenstva.

#

Posúdenie

Inovatívny nápad podniku posúdia odborní hodnotitelia. Dôraz kladú na jeho prínos pre podnik, zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu, efektivitu a náročnosť realizácie. Podnikateľ svoj nápad odprezentuje aj pred panelom odborníkov, ktorí rozhodnú, či získa pomoc odborného mentora.

#

Mentor

V databáze mentorov sú odborníci v oblasti inovačného poradenstva zo Slovenska aj zo zahraničia. Podnikateľovi pomôžu s rozpracovaním a realizáciou jeho inovatívneho nápadu. Pokiaľ má podnikateľ tip na iného odborníka, národný projekt inovujme.sk ho po splnení základných podmienok zaradí do databázy mentorov.

#

Realizácia

Konzultácie pre podnik trvajú dva až tri mesiace, pričom mentor radí s realizáciou inovatívneho nápadu a dohliada na proces, ktorý vedie k jeho zavedeniu do praxe. Okrem konzultácií je cieľom národného projektu tiež pozdvihnúť inovačnú kultúru v podniku. Hodnota štátnej pomoci vo forme poradenstva pre podnik je takmer 8 000 eur.

#

Ďalšie kroky

Výsledok spolupráce mentora s podnikom je zavedenie inovatívneho nápadu do praxe, alebo odporúčanie, ako ďalej postupovať pri zavádzaní tohto nápadu. Spoločne tiež stanovia ciele pre podnik na najbližších 6 až 12 mesiacov. Po skončení inovačného procesu má zrealizovaný nápad podnikateľa odlíšiť od konkurencie a zvýhodniť jeho postavenie na trhu. Podnikateľ má možnosť zúčastniť sa na konferenciách, seminároch a ostatných podujatiach, ktoré národný projekt inovujme.sk organizuje. Sú zamerané rozvoj inovačnej výkonnosti podniku a jeho zamestnancov.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Operačný Program Výskum a Inovácie
SIEA