Inovačné poukážky
 
 
Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

jQuery Slider

CENTRAMO

 

 

Cieľom projektu CENTRAMO (Cluster Excelence Network for TRAining and MObility) bolo zvýšiť kvalitu riadenia klastrov zoskupených do sietí v participujúcich krajinách.

 

Dĺžka projektu: 24 mesiacov

Financovanie: Európska únia 95 %, Slovenská inovačná a energetická agentúra 5 %

Partnerské krajiny: Maďarsko, Česko , Slovensko, Poľsko, Chorvátsko, Turecko.

 

Výstupy projektu:

 

  • vyškolenie odborníkov v benchmarkingu klastrov
  • školenia v manažmente správy a riadenia klastrov
  • vydanie školiacich materiálov v slovenčine
  • benchmarking celkom 60 klastrov podľa metodiky Európskej klastrovej iniciatívy (ECE) a možnosť ich uvedenia do „Klubu európskych manažérov klastrov “
  • zorganizovanie študijných pobytov vybraných manažérov klastrov v jednotlivých krajinách
  • textilný priemysel a módny dizajn – v rámci aktivít projektu Centramo pripravili partneri z Čiech (Czechinvest), Maďarska (MAG) a Slovenska (SIEA) analýzu textilného priemyslu v Európe. Slovensko uskutočnilo pracovné stretnutia s relevantnými zástupcami daného sektora so zameraním na módny dizajn v Bratislave.

Kontakt:


Projektový manažér: Ing. Miroslav Balog, PhD.

Tel.: +421 2 5824 8408

E-mail: miroslav.balog@siea.gov.sk

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA