EŠIF IDEA HACK: Do zlepšenia eurofondov zapájame verejnosť
17.5.2018

Odborná komisia včera večer vybrala piatich víťazov hackatonu o eurofondoch. Našou ambíciou je najlepšie návrhy implementovať do praxe, uviedol podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu SR Richard Raši. Na unikátnom podujatí EŠIF IDEA HACK sa stretlo 10 najlepších tímov, ktoré brainstormovali a prezentovali svoje návrhy na zvyšovanie transparentnosti a zjednodušovanie eurofondov.

„Som veľmi potešený veľkým záujmom, ako aj kvalitou a nápaditosťou prihlásených námetov, ktoré prišli zo štátnej, súkromnej aj neziskovej sféry, od žiadateľov aj prijímateľov eurofondov. Táto pestrosť zostala zachovaná aj medzi finalistami. Súťažné tímy celé hodiny diskutovali s odborníkmi na eurofondy a so závermi ich brainstormingu chceme ďalej pracovať,“ dodal Richard Raši.

Podujatie EŠIF IDEA HACK bolo vyvrcholením výzvy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na predkladanie námetov na zvyšovanie transparentnosti a zjednodušovanie eurofondov. Zapojilo sa do nej štyridsaťjeden autorov s päťdesiatimi jedinečnými námetmi. Desať najlepších tímov sa stretlo včera v Bratislave a predstavilo svoje návrhy pred odbornou porotou. Podujatie malo charakter hackatonu – organizovaného brainstormingu. Tímy mali niekoľko hodín na rozpracovanie svojich námetov s pomocou odborníkov na jednotlivé oblasti eurofondov, napríklad na systém riadenia, verejné obstarávanie či oblasť publicity projektov z eurofondov.

Hodnotiaca komisia v zložení: Veronika Prachárová (Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť), Daniel Lešinský (Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy), Michal Fiala (Slovenská inovačná a energetická agentúra) a Matúš Drotár (Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu) pôvodne plánovala určiť troch víťazov. Účastníci hacaktonu však predstavili natoľko kvalitné námety, že komisia nakoniec určila päť víťazných. Ich autori si domov odniesli cennú elektroniku v podobe nového notebooku, tabletu a smartfónu.

Víťazmi EŠIF IDEA HACK sa stali:

• Teodor Chudý s nápadom na zjednodušenie povinnej publicity a zefektívnenie vykazovania výdavkov a overovania potvrdení v ITMS2014+ zo strany žiadateľov/prijímateľov zavedením tzv. "EUROBOX-ov".

• Tím Michala Podluckého s námetom, ktorý rozvíril najväčšiu diskusiu a venuje sa zjednodušeniu vykazovania personálnych výdavkov v rámci eurofondových projektov.

• Tím Tomáša Šprláka navrhol v oblasti aktívnych opatrení na trhu práce realizáciu pilotných "pred-projektov", ktoré by v relatívne krátkom čase (6-12 mesiacov), napríklad formou poradenského programu bežiaceho paralelne na rôznych úradoch práce, otestovali rôzne varianty riešení.

• Tím Milana Hlavka, ktorý predstavil návrhy na jednotnú štandardizáciu dokumentov a lepšiu informovanosť o stave vyhlásených výziev pre ľahšiu orientáciu potenciálnych žiadateľov.

• Miroslav Filip s námetom na zriadenie diskusného pre okamžitú pomoc a na zlepšenie komunikácie medzi riadiacimi orgánmi a žiadateľmi a žiadateľmi navzájom.

„Chceme podporovať progresívne myslenie vo všetkých oblastiach štrukturálnych fondov a som rád, že aj v štátnej správe sú zamestnanci, ktorí sú otvorení novým myšlienkam a nápadom, ktoré posúvajú našu krajinu dopredu,“ povedal Matúš Drotár, riaditeľ odboru metodiky a koordinácie subjektov v závere podujatia.

EŠIF Idea Hack pripravila Sekcia centrálny koordinačný orgán na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (CKO ÚPVII) v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom operačného programu Výskum a inovácie.

Projekt hackatonov, ktoré sa postupne udomácňujú nielen v súkromnom, ale aj vo verejnom sektore, v minulom roku odštartoval na úrade podpredsedu vlády súčasný premiér Peter Pellegrini.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA