Národný projekt inovujme.sk je partnerom Slovensko-nemeckého inovačného dňa
26.9.2017

Cieľom podujatia je priblížiť potenciál kreatívnych slovenských startupov etablovaným nemeckým firmám. Jeho návštevníci spoznajú aj možnosť inovačného poradenstva inovujme.sk, ktoré bezplatne pomáha podnikateľom rozpracovať svoj dobrý nápad.

Slovensko-nemecký inovačný deň bude vo štvrtok 28. 9. 2017 vo Vodárenskom múzeu v Bratislave. Organizuje ho Slovensko-nemecká obchodná komora (SNOPK) v spolupráci so Slovak Business Agency. „Prostredie zakladateľov firiem na Slovensku sa dynamicky vyvíja a pravidelne produkuje moderné podnikateľské nápady. Najväčšia výzva mladých podnikateľov je obstaranie kapitálu a nájdenie správnej kontaktnej osoby v skúsených podnikoch,“ hovorí Dr. Guido Glania, výkonný člen predstavenstva SNOPK,

Partnerom podujatia je národný projekt inovujme.sk, ktorý realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci operačného programu Výskum a inovácie. Financovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Projekt prináša inovačné poradenstvo pre podniky vo všetkých regiónoch Slovenska. „Jednou z najdôležitejších podmienok v podnikateľskom sektore sú v súčasnosti inovácia a originalita. Slovenským podnikom v našich centrách radia mentori, ktorí sú odborníkmi v oblasti inovácií, startupov, technológií či výskumno-vývojových aktivít,“ hovorí riaditeľ Sekcie inovácií a medzinárodnej spolupráce SIEA Artur Bobovnický. Na Slovensko-nemeckom inovačnom dni predstaví jednotlivé aktivity, ktorými sa národný projekt počas nasledujúcich šiestich rokov bude snažiť zvyšovať inovačnú kapacitu Slovenska.

Súčasťou podujatia sú kooperačné rozhovory v stánkoch vystavujúcich firiem a tiež ocenenie Slovak-German Start-up Award. Viac informácií nájdete na www.b2match.eu/slovak-german-innovation-day.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA