Inovačné poukážky pre
Banskobystrický kraj
 
Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

jQuery Slider

Mladý tvorca

 

Podujatie

Prihláste sa:

Názov podujatia
Mladý tvorca
Dátum začiatku
08.11.2021
Dátum ukončenia
12.11.2021
Miesto konania
Online a Nitra
Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA