Chcete inovovať vaše podnikanie? Poraďte sa s nami!
 
Chcete inovovať vaše podnikanie?
Poraďte sa s nami!
Inovačné workshopy rozvíjajú kreativitu študentov
 
Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
jQuery Slider

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom Základného individuálneho poradenstva formou inovačných workshopov v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – SIEA-NP ZIVSE/ZIP-01/2019

Základné údaje o žiadateľovi

?
?
?
?
?

Adresa sídla/miesta podnikania v prípade fyzických osôb

Korešpondenčná adresa je zhodná s adresou sídla/miesta podnikania?

Korešpondenčná adresa

Kontaktná osoba ?

Predmet Žiadosti

Vyberte jeden typ inovačného workshopu:?

 

Sídlo Vášho podniku sa nachádza na území:Odborné poradenstvo a mentoring v oblasti inovácií

Chcete inovovať vaše podnikanie a neviete, kde začať?
Pripravujeme pre vás konzultačné centrá!viac

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Operačný Program Výskum a Inovácie
SIEA