Inovačné poukážky pre
Banskobystrický kraj
 
Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

jQuery Slider

 

Súťaž nápadov pre slovenské podniky

Súťaž nápadov pre slovenské podniky

Malé a stredné firmy zo Slovenska sa môžu zapojiť do súťaže nápadov. Koná sa v rámci rakúsko-slovenského cezhraničného projektu Share4.0, ktorý je spoluprácou rozhodujúcich činiteľov z politiky, obchodu, vedy a priemyslu 4.0.

22.12.2021

Projekt podporujúci inovácie napĺňa svoje ciele už piaty rok

Projekt podporujúci inovácie napĺňa svoje ciele už piaty rok

Kreatívne workshopy a semináre, účasť na odborných konferenciách, veľtrhoch a festivaloch, priama finančná pomoc a inovačné poradenstvo pre slovenské podniky, televízne relácie či analýzy odzrkadľujúce potreby podnikov v krajine. Národný projekt inovujme.sk napĺňa svoje ciele. Inovácie na Slovensku podporuje už piaty kalendárny rok. 

14.12.2021

Inovačná injekcia pre slovenské podniky

Slovenská inovačná a energetická agentúra zastrešuje množstvo aktivít v oblasti inovácií a energetiky. Vďaka implementovaniu projektov z európskych štrukturálnych fondov pomáha podnikom, mestám a samosprávam k energetickej efektívnosti a zavádzaniu inovácií. Pružne zareagovala aj v pandemickej situácii a slovenským podnikateľom podáva pomocnú ruku. Na jej čele stojí Peter Blaškovitš.

8.12.2021

Inovačná injekcia pre slovenské podniky
Verím, že musíte byť ochotný byť nepochopený, ak chcete inovovať.

 

Jeff Bezos (nar. 1964), zakladateľ spoločnosti Amazon

Ďalšie články

Novinky a Správy

Informácie zo sveta inovácií

 

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA