Inovačné poukážky pre
Banskobystrický kraj
 
Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

jQuery Slider

ŠKOLY A VEREJNOSŤ

 

Aktivity inšpirujúce novú generáciu inovátorov aj na stredných a vysokých školách SIEA v rámci národného projektu inovujme.sk zabezpečuje bezplatne po celom Slovensku.

Inovačné workshopy


Vzdelávací 5-hodinový program je určený pre žiakov posledných dvoch ročníkov stredných škôl a študentov vysokých škôl. Workshop je zložený z teoretickej časti, testu, hry, rozhovorov a záverečnej prezentácie. Študenti sa na ňom naučia myslieť kriticky, osvedčia si techniku kreatívneho myslenia, naučia sa, ako prísť na nový nápad a ako z neho vytvoriť podnikateľský zámer. Na workshopoch projekt spolupracuje s firmami, zástupcami miest a umelcami.

Hlavným cieľom workshopov je nielen to, aby žiak mal vedomosti o inováciách, kreativite a rôznych technikách, ale hlavne to, aby mal skúsenosť s inovačným procesom priamo v reálnom prostredí. V ideálnom prípade môže byť inovatívne riešenie, ktoré vyšlo priamo od žiakov, zavedené na ich škole alebo vo firme, pre ktorú študenti vypracovávajú riešenie zadaného problému.

Ak chcete vidieť, ako to vyzerá na inovačnom workshope, pozrite si video z Obchodnej akadémie a Strednej odbornej školy v Pezinku.

 

Zdroj: TV Pezinok

Online inovačné workshopy


Online inovačný workshop je 3-hodinový interaktívny program pre študentov stredných a vysokých škôl. V jeho úvode sa oboznámia s problematikou inovácií a kreatívneho myslenia. Otestujú si svoje kreatívne schopnosti a naučia sa jednu z techník na generovanie nových ideí, ktorú si vyskúšajú najskôr na fiktívnom a neskôr na reálnom zadaní. Atraktívnym spôsobom si študenti osvoja nové zručnosti, ktoré im pomôžu rýchlejšie napredovať v ich súkromnom ale aj profesijnom živote. Zástupcovia škôl, ktoré majú o online workshop záujem, môžu napísať na emailovú adresu inovujme@siea.gov.sk.

Súťaže


Národné súťaže, sociálne hackathony podporujú kreatívne myslenie účastníkov. Tému súťaže určí hosť – podnikateľ, vedec, alebo iný odborník z praxe. Po vyhlásení zadania tímy hľadajú riešenia pre spoločenský problém, napríklad slabá finančná gramotnosť, plytvanie jedlom či šírenie nepravdivých správ – hoaxov.

Publikácie


V rámci projektu SIEA pripravila preklady zahraničných publikácií. Doposiaľ boli vydané tri preklady svetových bestsellerov z oblasti inovácií, podnikania, kreativity či sebarozvoja. Ide o knihy Zmýšľanie inovátora od Georgea Courosa, Digitálna disrupcia od kolektívu autorov Kurt Matzler, Franz Bailom, Stephan Friedrich von den Eichen a Markus Anschober, treťou publikáciou je Technológia vs. Humanita od svetoznámeho futurológa Gerda Leonharda. Knihy sú bezplatne k dispozícii v konzultačných centrách projektu a na podujatiach, ktoré projekt organizuje alebo spoluorganizuje.

Podujatia


Inovačnú osvetu národný projekt šíri na odborných konferenciách, seminároch, prednáškach, workshopoch či prostredníctvom online vzdelávacích aktivít. Všetci záujemcovia o poradenstvo v oblasti inovácií nájdu zástupcov projektu v prezentačných stánkoch na výstavách, veľtrhoch a festivaloch po celom Slovensku.

Hackathon


Tento typ súťaže je zameraný predovšetkým na vysokoškolskú mládež. Zástupcovia firiem navrhujú odborné témy, ktoré účastníci riešia. Súťaž sa začína jednou alebo viacerými prezentáciami o firme a zadanej téme. Následne účastníci navrhujú nápady a vytvárajú sa riešiteľské tímy na základe záujmov a zručností. Súťaž spravidla trvá niekoľko hodín, niekedy aj dní. Na konci súťažné tímy prezentujú ich riešenia. Porotcami sú spravidla odborníci a zástupcovia organizácií. Tí určia víťazný tím, ktorý získa odmenu.

 

NÁŠ TÍM

Pripravení inovovať

 

Artur Šturmankin

Artur Šturmankin

Artur študoval novinárčinu, popri štúdiu začal čítať dopravné správy vo verejnoprávnom rozhlase, ktorý po piatich rokoch vymenil za spravodajskú televíziu. Vystriedal tri hovorcovské stoličky – v múzeu, poisťovni a privátnej banke, v ktorej vytvoril vlastný koncept odborných prednášok pre študentov vysokých škôl. Baví ho kultúra, architektúra a dizajn. Na inovačné workshopy inovujme.sk sa teší najmä pre prácu s rebelmi, práve oni majú často tie najlepšie nápady.

 

 

 

 

 

Branislav Šulgan

Branislav Šulgan

Braňo študoval právo. Po skončení štúdia sa zamestnal v súkromnom sektore, kde získal skúsenosti z oblasti vedenia projektu z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Neskôr pracoval ako konzultant a ambasádor pre známu značku elektroniky. Vo voľnom čase sa venuje hlavne športu a čítaniu kníh.

Peter Balcerčík

Peter Balcerčík

Peter študoval riadenie kultúry na filozofickej fakulte UKF v Nitre. Organizácii podujatí sa venuje už od základoškolských čias, neskôr si založil občianske združenie, s ktorým na Orave, odkiaľ pochádza, organizuje rôzne podujatia. Napríklad aj divadelné predstavenia, ktoré sú jeho najväčšou vášňou. V profesijnom životopise má skúsenosti v hotelovom a eventovom manažmente. Okrem divadla má rád aj hudbu, ideálne s možnosťou počúvať ju naživo na koncertoch alebo letných hudobných festivaloch. Rád cestuje, má rad sladkosti a leto. Súčasťou tímu inovujme.sk je od roku 2019 a teší sa na všetkých študentov.

 

 

Simona Čekovská

Simona Čekovská 

Simona je zanietená marketérka, wannabe maliarka a milovníčka zvierat. Študovala marketing na Ekonomickej univerzite v Bratislave a už počas školy nahliadla do sveta reklamy v marketingovej agentúre. Na starosti mala sociálne siete, tvorbu reklamných textov aj copywriting. Neskôr pracovala ako PR manažér v štátnej správe, kreovala mediálnu stratégiu, komunikovala s novinármi a organizovala eventy i konferencie.  Aj keď v živote uprednostňuje inovatívne riešenia, pri filmoch a hudbe nedá dopustiť na starú klasiku. 

 
Zuzana Valentová

Zuzana Valentová

Zuzka študovala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Už počas štúdia pracovala ako redaktorka v lokálnych novinách, pedagogička slovenského jazyka a manažérka prestížneho tanečného klubu. Po škole nastúpila na dráhu eventovej, produkčnej a bookingovej manažérky. Organizovala množstvo koncertných podujatí popredných slovenských aj českých interpretov. Ako projektová manažérka navrhovala marketingové kampane, zastrešovala PR, kreatívu aj réžiu televíznych a rozhlasových spotov. Rada sa smeje, športuje, má slabosť na sladkosti a jej krédom je dať každému dňu šancu stať sa najkrajším v jej živote. V Inovujme.sk sa najviac teší na workshopové stretnutia so študentmi.

Boris Chmel

Boris Chmel

Boris vyštudoval estetiku a históriu na FiF UK v Bratislave. Je zanietený a oceňovaný komunikátor. Vyše 20-rokov pôsobí v oblasti komunikácie, PR a médií. Znalosť slovenského mediálneho trhu kombinuje so skúsenosťami získanými pri tvorbe obsahových a komunikačných konceptov,  krízovej komunikácii, či pri zavádzaní nových produktov. Je trojnásobný Hovorca roka, dlhodobo pôsobil ako redaktor spravodajstva, moderátor diskusných relácií v rozhlase aj televízii a šéfoval televíznemu spravodajstvu a publicistike v RTVS. Vo voľnom čase maľuje, mal už osem autorských výstav.

 

 

 

 

Ľubomír Lacúch

Ľubomír Lacúch

Ľubo študoval marketing na UCM v Trnave. Po ukončení štúdia začal pracovať v mediálnom prostredí. Jeho pôsobiskom sa na 6 rokov stala TV Markíza, kde zastával rôzne pozície. Pracoval ako redaktor, produkčný či dramaturg celovečerných zábavných programov. Prišiel čas, kedy sa rozhodol zmeniť pôsobenie a začal sa venovať práci s mladými ľuďmi. Verí totiž v ich silu, kreativitu a potenciál meniť veci k lepšiemu. Medzi jeho najväčšie záľuby patrí cestovanie a dobré jedlo. 

 

 

 

           

 

 

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA