Chcete inovovať vaše podnikanie?
Poraďte sa s nami!
 
Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

jQuery Slider

PODNIKatelia

 

Podnikatelia

Možnosť prihlasovania sa na Základné individuálne poradenstvo (ZIP) je momentálne pozastavená.

 

Úlohou konzultačných centier je zabezpečovanie inovačného poradenstva pre podniky formou inovačných workshopov a inovačných poukážok. O inovačné poradenstvo môže požiadať každý slovenský podnikateľský subjekt, ktorý spĺňa podmienky pre poskytnutie štátnej pomoci.

Regionálne konzultačné centrá predstavujú priestor, kde záujemca môže získať komplexné inovačné poradenstvo. Obsah konzultácií je zameraný na poskytnutie:

 • informácií o formách podpory podnikateľov v rámci národného projektu,
 • spôsob podania žiadosti o podporu formou poradenstva.

Konzultačné centrá pôsobia v Bratislave, Banskej Bystrici, Nitre, Žiline a Košiciach.

Základné individuálne poradenstvo

 

Základné individuálne poradenstvo je riešené formou inovačného workshopu, ktorý je vzhľadom na súčasnú situáciu poskytovaný online formou. 

Vyškolený lektor „HRAVOU“ formou bude navádzať zamestnancov na nové nápady pre zdokonalenie, zjednodušenie vykonávaných činností. Účastníci sa naučia, ako myslieť pozitívne, ako byť kreatívny a ako využiť svoje nové nápady pre progres v podnikaní.

On-line workshop poskytujeme v trvaní maximálne 3 hodiny. 

 

Inovačný workshop podporuje kreativitu zamestnancov a pomáha:

 

 • identifikovať pridanú hodnotu alebo úžitok v akejkoľvek oblasti pomocou osvedčenej techniky SYNEKTIKA,
 • generovať kreatívne a originálne riešenia v oblasti vopred identifikovaného inovačného potenciálu.

 

Inovačný workshop je určený pre firmy, ktoré chcú:

 

1. Budovať inovačnú kultúru

 • Spoločnosti so silnou inovačnou kultúrou neustále hľadajú príležitosti na zlepšenie svojich výrobkov, služieb, procesov a stratégií. Tak prečo neobjaviť NOVÉ vďaka inovačnému workshopu?

 

2. Nájsť inovačnú príležitosť

 • Zamestnanci, ktorí vystúpia zo stereotypu bežného pracovného dňa a povolia uzdu fantázii dokážu nazerať na nové príležitosti z iného uhlu pohľadu (out of the box) a priniesť nové nápady a riešenia. 

 

3. Podporiť vzdelávanie zamestnancov

 

 • Zamestnanci a vedenie firmy sa naučia používať nové kreatívne techniky využiteľné v oblasti efektívneho hľadania inovačných riešení. Tak prečo nevyskúšať obľúbenú metódu SYNEKTIKA, ktorá Vás naučí pozrieť sa na veci aj z iného uhľa pohľadu?

 

4. Riešiť vopred zadefinovaný inovačný potenciál 

 • Máte nápad, ktorým dokážete niečo vo firme zlepšiť, ale nemáte čas sa tým detailnejšie zaoberať? Počas jedného inovačného dňa využitím rôznych kreatívnych techník dosiahnete viac ako za mesiace tvorenia konvenčným prístupom. 

 

Aký výstup môžete očakávať po absolvovaní inovačných workshopov:

 

 • Nové zručnosti pri využívaní inovačných kreatívnych techník, ktoré sú ľahko uplatniteľné v praxi.
 • Podnietenie a zlepšenie angažovanosti zamestnancov pri generovaní nových nápadov a myšlienok, čo vedie následne k väčšej ochote prijímať a implementovať inovatívne zmeny. Jednoducho získať od zamestnancov nové nápady a možno aj hneď aj ich riešenia.
 • Aktívny a pozitívny prístup zamestnancov podieľať sa na budovaní inovačnej kultúry firmy. Zamestnancom dáte  príležitosť vynájsť lepšie riešenia/nápady, odhaliť nedostatky. Tieto zistenia môže byť cestou na ušetrenie času, získanie lojálnosti zamestnancov...
 • Identifikáciu inovačného potenciálu zo strany motivovaných zamestnancov, bez ďalších nákladov.
 • Príležitosť vytvoriť z náhody proces, ktorý prinesie zlepšenia.
 • Priestor na tvorivú diskusiu s vedením firmy, ktorá prinesie prehľad zraniteľných miest vo firme a riešenia z pohľadu zamestnancov.

 

Ako prebieha inovačný workshop:

 

 • Workshopy vedú skúsení lektori s dlhoročnou praxou.
 • Workshop prebieha v priestoroch firmy alebo v online prostredí prostredníctvom nástroja Webex Meetings.
 • Bezpečné prostredie na generovanie nápadov, zaoberáme sa aj zdanlivo nezmyselnými alebo špekulatívnymi nápadmi bez cenzúry myšlienok, a práve naopak využívame metafory, predstavivosť a fantáziu.
 • Obsahom inovačného workshopu je rozvoj kreatívneho myslenia pomocou metódy Synektika. 

 

Benefity pre firmy:

 

 • Inicializovanie (spustenie)  kreatívneho a originálneho myslenia, pozitívneho postoja k inováciám.
 • Rýchlosť – počas jedného dňa si osvojíte novú kreatívnu techniku, pomocou ktorej vygenerujete množstvo nápadov s priamou aplikáciou vo firme.
 • Motivácia zamestnancov spolupodieľať sa na identifikácii inovačného potenciálu, na generovaní inovatívnych nápadov, čo vedie k lepšiemu pochopeniu dôležitosti inovačného procesu vo firme.
 • Zlepšenie pracovnej pohody zamestnancov prostredníctvom tvorivého workshopu. 
 • Bezodplatne - bez potreby spolufinancovania zo strany žiadateľa (firmy).

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA