Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

 
Inovačné poukážky
 
jQuery Slider

Referencie

Podnikatelia

Školy a verejnosť

Inovačný workshop na Žilinskej univerzite s Pure Junk
Inovačný workshop na Žilinskej univerzite s Pure Junk
Grow with Google Pomáhame Slovensku rásť
1. diel - Inovácie
2. diel - Workshop lektori
3. diel - Inovačný workshop Levoča a spoločnosť Belenka
4. diel - Prihlásenie sa na inovačný workshop
5. diel - Slovakiatech
6. diel - Mladí podnikatelia
7. diel - Podujatia
8. diel - Konzultačné centrá
9. diel - Prognózy a analýzy
10. diel - Prognózy a analýzy 2
11. diel - Workshop vo firme
12. diel - Rekapitulácia
Inovačný workshop na Obchodnej akadémii a Strednej odbornej škole v Pezinku Zdroj: TV Pezinok
Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA