Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

 
Inovačné poukážky
 
jQuery Slider

KONTAKTY

 

Inovujte s nami!

V prípade záujmu o inovačné poradenstvo, účasť na podujatí, odborné publikácie alebo akúkoľvek spoluprácu nás môžete kontaktovať prostredníctvom emailu, telefonicky, sociálnych sietí či osobne v priestoroch našich konzultačných centier.

Upozornenie: 

Uvedené kontakty neslúžia na poskytovanie informácií k predkladaniu žiadosti o inovačné a digitálne vouchery z Plánu obnovy a odolnosti. S cieľom zabezpečiť rovnaký prístup pre všetkých záujemcov nie je možnosť osobných a telefonických konzultácií. Konkrétne otázky k uvedeným výzvam je potrebné zasielať výlučne na e-mailovú adresu vouchery.planobnovy@siea.gov.sk

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Sídlo: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
 

Odbor zvyšovania inovačnej výkonnosti

Sídlo: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
inovujme@siea.gov.sk

 

Podnikatelia:

inovacnepoukazky@siea.gov.sk 

+421 905 726 527

 

Školy a verejnosť:

+421 907 190 325

Facebook.com/inovujmesk

Instagram.com/inovujme.sk

Linkedin.com/inovujmesk/

 

Regionálne konzultačné centrá

Konzultačné centrum Banská Bystrica

Kristína Poláková                             +421 907 212 218                          kristina.polakova@siea.gov.sk

Gabriela Nociarová                          +421 915 571 668                          gabriela.nociarova@siea.gov.sk

Švermova 43                                               
974 01 Banská Bystrica            

                           

Konzultačné centrum Bratislava

Jozef Tenik                                         +421 905 726 527                  

Bajkalská 27
827 99 Bratislava

 

Konzultačné centrum Nitra     

Filip Baraník                                       +421 905 929 983                         filip.baranik@siea.gov.sk                   

Juraj Chum                                         +421 903 034 338                         juraj.chum@siea.gov.sk

Kráľovská cesta 1
949 01 Nitra
 

Konzultačné centrum Žilina

Peter Cipka                                         +421 908 162 632                         peter.cipka@siea.gov.s                                            

Národná 18                                                             
010 01 Žilina                                                         

 

Konzultačné centrum Košice

Zuzana Vajdová                                 +421 905 292 536                          zuzana.vajdova@siea.gov.sk                   

Krivá 23
040 01 Košice

 


 

 

 

                                                                                   

Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA