Inovačné poukážky
 
 
Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

jQuery Slider

KONTAKTY

 

O projekte

Inovujte s nami!

V prípade záujmu o inovačné poradenstvo, účasť na podujatí, odborné publikácie alebo akúkoľvek spoluprácu nás môžete kontaktovať prostredníctvom emailu, telefonicky, sociálnych sietí či osobne v priestoroch našich konzultačných centier.

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Sídlo: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
 

Odbor zvyšovania inovačnej výkonnosti

Sídlo: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava

inovujme@siea.gov.sk

 

Podnikatelia:

inovacnepoukazky@siea.gov.sk 

+421 905 726 527

 

Školy a verejnosť:

+421 907 190 325

Facebook.com/inovujmesk

Instagram.com/inovujme.sk

Linkedin.com/inovujmesk/Regionálne konzultačné centrá

 

Konzultačné centrum Banská Bystrica

Kristína Poláková                             +421 907 212 218                          kristina.polakova@siea.gov.sk

Gabriela Nociarová                          +421 915 571 668                          gabriela.nociarova@siea.gov.sk

Švermova 43                                               
974 01 Banská Bystrica            

                           

Konzultačné centrum Bratislava

Jozef Tenik                                         +421 905 726 527                  

Bajkalská 27
827 99 Bratislava

 

Konzultačné centrum Nitra     

Filip Baraník                                       +421 905 929 983                         filip.baranik@siea.gov.sk                     

Juraj Chum                                         +421 903 034 338                         juraj.chum@siea.gov.sk

Kráľovská cesta 1
949 01 Nitra
 

Konzultačné centrum Žilina

Peter Cipka                                         +421 908 162 632                         peter.cipka@siea.gov.sk

Romana Nôtová                                  +421 905 219 708                         romana.notova@siea.gov.sk

Národná 18                                                             
010 01 Žilina                                                         

 

Konzultačné centrum Košice

Dočasne zatvorené. Kontaktujte, prosím, vyššie uvedené konzultačné centrá. 

Krivá 18
040 01 Košice
 

 

Hot line pre hlásenie problémov s funkcionalitami webstránky dostupná od 9:00 do 17:00 :
+421 915 496 917

                                                                                   

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA