Inovačné poukážky
 
 
Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

jQuery Slider

Analýzy a prognózy

 

Prečo je táto aktivita dôležitá?

Analýzu údajov v súčasnosti využívajú malé, stredné i veľké výrobné podniky, obchodné spoločnosti, medicína a dokonca aj tréneri tých najlepších športovcov a športových kolektívov po celom svete. Analýza je univerzálny jazyk vysvetľujúci skutočnosti a poskytujúci riešenia. Jej význam rastie zo dňa na deň.

 

Čo je analýza údajov?

Analýza údajov je proces vyhodnocovania údajov pomocou analytických alebo štatistických nástrojov na získanie užitočných informácií.

 

Každá organizácia sa snaží zhromažďovať dáta, napríklad údaje o predaji a spotrebiteľských trendoch alebo údaje vznikajúce monitorovaním výkonnosti konkurentov v snahe zvýšiť svoju konkurencieschopnosť.

 

Analýza údajov je nevyhnutná na prijímanie efektívnych rozhodnutí. Pomáha organizáciám meniť ich pozície na trhu v porovnaní s konkurenciou, identifikovať potenciálne riziká a príležitosti ďalšieho rastu. Ďalej umožňuje odhadnúť úroveň spokojnosti zákazníkov a predvídať ich potreby s cieľom uviesť nové produkty a služby zvyšujúce zákaznícku spokojnosť. Analýza dát je nástroj zlepšenia existujúcich politík a identifikácie oblastí, ktoré si vyžadujú nové politiky a nástroje podpory.

 

Svet stále viac a viac riadia dáta a my chceme pomôcť k tomu, aby aj na Slovensku boli rozhodnutia založené na analýze údajov a nie na pocitoch a dojmoch.

 

Čo sme už spravili?

Od roku 2017 sme pripravili niekoľko analýz, ktoré poskytujú aktuálny obraz o konkrétnych problémoch v rôznych sférach týkajúcich sa ekonomiky a inovácií. Jednotlivé dokumenty nájdete v sekcii Na stiahnutie.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA