Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

 
Inovačné poukážky
 
jQuery Slider
 

Analýzy a prognózy

 

Čo je analýza údajov?

Analýza údajov je proces vyhodnocovania údajov pomocou analytických alebo štatistických nástrojov na získanie užitočných informácií.

Každá organizácia sa snaží zhromažďovať dáta, napríklad údaje o predaji a spotrebiteľských trendoch alebo údaje vznikajúce monitorovaním výkonnosti konkurentov v snahe zvýšiť svoju konkurencieschopnosť.

Analýza údajov je nevyhnutná na prijímanie efektívnych rozhodnutí. Pomáha organizáciám meniť ich pozície na trhu v porovnaní s konkurenciou, identifikovať potenciálne riziká a príležitosti ďalšieho rastu. Ďalej umožňuje odhadnúť úroveň spokojnosti zákazníkov a predvídať ich potreby s cieľom uviesť nové produkty a služby zvyšujúce zákaznícku spokojnosť. Analýza dát je nástroj zlepšenia existujúcich politík a identifikácie oblastí, ktoré si vyžadujú nové politiky a nástroje podpory.

Svet stále viac a viac riadia dáta a my chceme pomôcť k tomu, aby aj na Slovensku boli rozhodnutia založené na analýze údajov a nie na pocitoch a dojmoch.

 

Prečo je táto aktivita dôležitá?

Analýzu údajov v súčasnosti využívajú malé, stredné i veľké výrobné podniky, obchodné spoločnosti, medicína a dokonca aj tréneri tých najlepších športovcov a športových kolektívov po celom svete. Analýza je univerzálny jazyk vysvetľujúci skutočnosti a poskytujúci riešenia. Jej význam rastie zo dňa na deň.

 

Čo sme už spravili?

Od roku 2017 sme pripravili niekoľko analýz, ktoré poskytujú aktuálny obraz o konkrétnych problémoch v rôznych sférach týkajúcich sa ekonomiky a inovácií. Jednotlivé dokumenty nájdete v sekcii Na stiahnutie.

Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA