Aj tento rok sme boli hrdým partnerom konferencie SlovakiaTech v Košiciach
3.10.2023

Hlavnými témami jubilejného 5. ročníka boli umelá inteligencia, technológie podporujúce ekologickú udržateľnosť a kyberbezpečnosť.

Cieľom podujatia je sprístupniť najnovšie vedecké poznatky a technológie všetkým, ktorých inovácie zaujímajú.

V kultúrnom priestore KASÁRNE/KULTURPARK sa pod jednou strechou za dva dni na troch pódiách stretlo 128 slovenských a zahraničných rečníkov z prostredia vedy, školstva, technologických firiem, startupov a investorov, ale aj predstaviteľov štátu. Výsledky svojej práce pre viac ako 2500 návštevníkov prezentovalo vyše 40 vystavovateľov, medzi ktorými nechýbal stánok národného projektu inovujme.sk s našimi konzultantkami. 

K sprievodným podujatiam patrili inovačné workshopy, počas ktorých sa náš lektorský tím venoval študentkám a študentom grafického dizajnu z SOŠ Ostrovského. 
Mladí ľudia z druhého a tretieho ročníka si počas inovačných workshopov mali možnosť vyskúšať kreatívnu techniku, ktorú mali následne otestovať v praxi. Generovali a prezentovali svoje nápady, ako spopularizovať vo verejnom priestore jeden z produktov projektu na podporu podnikov - inovačné poukážky. 
Súčasťou hlavného programu konferencie bola prezentácia o poslaní, činnosti a výsledkoch inovujme.sk, ktorú na pódiu pred účastníkmi podujatia predniesol odborný koordinátor nášho projektu Artur Šturmankin.


 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) je štátnou príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo hospodárstva SR. SIEA poskytuje špecializované činnosti v oblasti energetiky a inovácií, pôsobí ako sprostredkovateľský orgán a implementačná agentúra pre štrukturálne fondy EÚ a zároveň plní úlohy technologickej agentúry. 
Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA