Aké príspevky na inovácie budú k dispozícii? SIEA pozýva podnikateľov na online podujatie, kde sa dozvedia viac
12.7.2023

Poradenstvo prostredníctvom online podujatia o nenávratnej finančnej pomoci slovenským podnikom prinesie užitočné rady a informácie. Slovenská inovačná a energetická agentúra ho pripravila bezplatne pre všetkých záujemcov, ktorí chcú byť o krok vpred a zapojiť sa do pripravovaných výziev. 

O možnostiach podpory na inovácie a digitalizáciu v druhej polovici roka 2023 sa bude hovoriť v utorok 1. augusta popoludní na online podujatí, ktoré SIEA organizuje pre firmy s miestom podnikania na Slovensku. 

„Pripraveným šťastie praje a v našom záujme je, aby sa podpora dostala k podnikateľom, pre ktorých je určená. Chceme, aby sa dozvedeli, ako efektívne a o aké finančné prostriedky z Európskej únie môžu žiadať. Stručne a zrozumiteľne im chceme poskytnúť návod na podanie žiadosti s minimálnym administratívnym zaťažením. Vieme, že práve to slovenské podniky v minulosti od eurofondovej pomoci odrádzalo,“ uviedol Stanislav Jurikovič, generálny riaditeľ SIEA.

Registrácia na podujatie je jednoduchá a nezaberie viac ako dve minúty. Stačí vyplniť pár základných údajov vo formulári. Účasť nie je podmienená veľkosťou podniku, predmetom činnosti a ani regiónom podnikania, no počet účastníkov je limitovaný.

Zástupcovia firiem sa na podujatí dozvedia, ako získať finančnú podporu na digitalizáciu podniku, či na inovácie svojich produktov a služieb. Odborníci im poskytnú informácie o vypracovaní žiadosti o podporu z fondov Európskej únie. Viac informácií o podujatí a spôsob prihlasovania.

Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlásila na podporu inovácií v rámci národného projektu inovujme.sk sedem výziev počas uplynulých dvoch rokov. Dovedna podporí viac než 470 slovenských podnikov v celkovej sume približne 7 500 000 eur.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) je štátnou príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo hospodárstva SR. SIEA poskytuje špecializované činnosti v oblasti energetiky a inovácií, pôsobí ako sprostredkovateľský orgán a implementačná agentúra pre štrukturálne fondy EÚ a zároveň plní úlohy technologickej agentúry. Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra.

Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA