Ako inovovať svoje podnikanie?
16.10.2019

Slovenská inovačná a energetická agentúra organizuje v utorok 22. 10. 2019 popoludní konferenciu Inovujme Slovensko. Je súčasťou podujatia Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí.

Konferencia je zameraná na inovácie v podnikoch, jej program sa skladá z dvoch častí. O 13.00 hod. do 14.30 sa v panelovej diskusii predstavia zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a tiež zástupcovia súkromného sektora – podnikov. Témy diskusie sú inovačná výkonnosť Slovenska, úspešnosť firiem vďaka inováciám či pomoc zo strany štátu pre slovenské podniky.

V druhej časti programu od 15.00 do 16.00 hod. nasledujú odborné prezentácie na témy výskumno-vývojových centier na Slovensku, bezplatného školenia pre podnikateľov a patentov a inovácií stredoškolských študentov.

Účasť na konferencii je bezplatná, záujemcovia sa môžu do piatka 18. 10. 2019 registrovať prostredníctvom registračného formulára na stránke https://nptt.cvtisr.sk/buxus/generate_page.php?page_id=4935.

Priamo na mieste je tiež možné získať informácie o bezplatných inovačných workshopoch národného projektu inovujme.sk pre firmy a podnikateľov.

Národný projekt realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v operačnom programe Výskum a inovácie.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA