Ako v rýchlej digitálnej dobe vysvetliť činnosti inovujme.sk?
6.4.2023

Dve z aktivít národného projektu, podporujúceho inovácie na Slovensku, dostali podobu krátkych 2D animácií. 

Ako sa môžu podniky dostať k finančnej podpore inovácií na svoje produkty alebo služby formou inovačných poukážok a ako v skratke prebieha návšteva lektorov z projektu na školách počas inovačných workshopov?
 
Podrobné informácie o tom, ako sa podniky mohli zapojiť do niektorej z výziev na priamu finančnú pomoc pre inovácie a zrealizovať tak svoje projekty s príspevkom od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, môžete nájsť na našom webe. Okrem návodu a inštrukcií bol pri každej výzve k dispozícii registračný formulár a ak predsa nebolo niečo jasné, k dispozícii sú kontakty na pracovníkov v našich konzultačných centrách. O výzvach sme informovali aj v príspevkoch na našich profiloch na sociálnych sieťach či na podujatiach a konferenciách, kde sa pracovníčky a pracovníci projektu ocitli osobne.
 
O dôležitosti inovácií, inovačného procesu a zapojenia kreativity pri ňom lektori inovujme.sk informujú aj mladých ľudí počas interaktívnych inovačných workshopov priamo na školách. Práve študentky a študenti sú v dnešnej dobe tými, ktorí pred čítaním textu v článkoch či príspevkoch skôr uprednostňujú grafické spracovanie informácií, krátke videá či rôzne formy animácií.
 
Ako fungujú inovačné poukážky alebo čo zažijú študentky a študenti na inovačných workshopoch? Zistite v 2D animáciách, ktoré pripravila firma MYND a nájdete ich v linkoch nižšie.

2D animácia k inovačným poukážkam od SIEA

2D animácia k inovačným workshopom od inovujme.sk

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) je štátnou príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo hospodárstva SR. SIEA poskytuje špecializované činnosti v oblasti energetiky a inovácií, pôsobí ako sprostredkovateľský orgán a implementačná agentúra pre štrukturálne fondy EÚ a zároveň plní úlohy technologickej agentúry.

Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA