Ako zatraktívniť štúdium a prilákať stredoškolákov na univerzitu
25.1.2019

Ako zatraktívniť štúdium na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, navrhli študenti z piatich stredných škôl z Bratislavského kraja počas Inovačného štvrtka. Na podujatí, ktoré zorganizoval tím lektorov národného projektu inovujme.sk, svoje nápady odprezentovali rektorovi univerzity Robertovi Redhammerovi.

Na Inovačnom štvrtku na Slovenskej technickej univerzite sa dňa 24. 1. 2019 zúčastnili študenti z SPŠ strojnícka na Fajnorovom nábreží, SPŠ stavebná a geodetická z Drieňovej ulice, SPŠ elektrotechnická Karola Adlera z Dúbravky, Obchodnej akadémie na Račianskej ulici v Bratislave a z Gymnázia v Pezinku.

Počas workshopu lektori projektu inovujme.sk vysvetlili študentom zásady metódy kreatívneho myslenia. Ich úlohou bolo následne vymyslieť a odprezentovať podnety, ako zatraktívniť štúdium na STU v Bratislave. Pre mnohých stredoškolákov bola návšteva prvou príležitosťou oboznámiť sa s vysokoškolským prostredím. Viacerí sa preto sústredili skôr na očakávania, ktoré by od ideálnej vysokej školy s technickým zameraním mali.

Navrhli napríklad vytvoriť interaktívnu expozíciu, kde by boli vystavené práce absolventov, a priestor by slúžil aj ako spoločenské a kreatívne centrum. Študenti by tam mali možnosť vyskúšať si úlohy, ktoré ich čakajú v praxi, napríklad zhotovovanie jednoduchých robotov alebo modelových budov. Lákavá bola pre nich aj možnosť získať viac skúseností, ktoré by mohli nadobudnúť priamo vo firmách už počas štúdia. Viacerí by ocenili, ak by univerzita intenzívnejšie podporovala rozvíjanie kreativity a záujmu o podnikanie. Originálna propagácia ambicióznych a úspešných projektov by podľa stredoškolákov pomohlo zviditeľniť samotnú STU.

„Nápady študentov zo všetkých zúčastnených stredných škôl boli inšpiratívne a utvrdili nás, že kroky, ktoré podnikáme, sú presne v intenciách očakávaní mladých ľudí. Okrem vzdelávania vychádzajúceho z vlastného výskumu a často priamo prepojeného na podnikovú prax je to aj podpora podnikania v univerzitnom technologickom inkubátore, ktorá robí štúdium na STU inovatívnym a umožňuje využívať študentom vlastnú kreativitu," vyjadril sa rektor slovenskej technickej univerzity Robert Redhammer po vypočutí študentských prezentácií.

Inovačné workshopy sú jednou z činností národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk. Realizuje ho Slovenská inovačná a energetická agentúra, spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v operačnom programe Výskum a inovácie.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA