Aplikácie, rovnošaty pre vodičov či vyhrievané sedadlá – študenti inovovali Dopravný podnik mesta Košice
17.12.2018

Medzi študentov, ktorí absolvovali inovačný workshop organizovaný v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky, sa zaradili už aj žiaci zo Strednej priemyselnej školy dopravnej na Hlavnej ulici v Košiciach. Lektori národného projektu so sebou na strednú školu vzali aj zástupcu z Dopravného podniku mesta Košice, ktorý zadával tému z praxe na riešenie.

Študenti počas inovačného workshopu rozvíjajú svoju kreativitu, kritické myslenie a učia sa nazerať na problémy z iného uhla – všetko prostredníctvom hier, testov a rozhovorov s lektormi. „V priebehu jednodňového workshopu postupujeme metódou od teórie k praxi. Je dôležité, aby si študenti najprv zvykli na našu prítomnosť, potom ich začneme zapájať hravou formou a nakoniec ich necháme samostatne pracovať,“ vysvetľuje metodológiu workshopu lektorka Jana Heglasová. Workshop má jednoznačný cieľ – učí študentov používať netradičnú techniku generovania nových nápadov, ktorú si sami vyskúšajú na konkrétnom zadaní.

Študenti zo Strednej priemyselnej škole dopravnej v Košiciach dostali na inovačnom workshope zadanie od Róberta Nagya z Dopravného podniku mesta Košice. Požiadal ich, aby mu poradili so zvýšením atraktivity mestskej hromadnej dopravy. Študenti vďaka technike generovania nápadov prišli so zaujímavými riešeniami – zavedenie expresných liniek, prístrešky na zastávkach, obrázkové označovače lístkov pre deti, svetelné označenie liniek, vyhrievané sedadlá, rovnošaty pre vodičov či aplikácie so senzormi na snímanie počtu cestujúcich v spojoch a ich presnú lokalizáciu. „Teším sa, že som mohol byť súčasťou inovačného workshopu. Bol sme zvedavý na to, ako sa mladí ľudia popasujú s našim zadaním a ich nápady ma potešili a milo prekvapili. Niektoré nápady už realizujeme, niektoré sú na realizáciu náročné, ale mnohými z nich sa budeme do budúcna zaoberať,“ zhodnotil na záver workshopu Róbert Nagy z Úseku riadenia dopravy Dopravného podniku mesta Košice.

Študenti si mohli vyskúšať, ako prísť na dobrý nápad, ale tiež to, ako si ho následne presadiť. Konkrétne počas prezentácií ideí, ktoré prebiehajú na záver workshopu pred zadávateľom témy a tiež pred vedením školy. „Študenti nás dnes prekvapili svojimi nápadmi a tým, ako sa do workshopu aktívne zapájali. Sršali netradičnými ideami. Preukázali, že majú kritické myslenie. Ako pedagógov nás teší, že inovačný workshop vytvoril priestor na diskusiu. Študenti dokázali odprezentovať vlastné nápady a nenechali sa zaskočiť položenými otázkami,“ vyjadrila sa na margo workshopu Andrea Badurová, zástupkyňa riaditeľa SPŠ dopravnej pre odborné vzdelávanie.

Inovačné workshopy sú jednou z činností národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk. Realizuje ho Slovenská inovačná a energetická agentúra, spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v operačnom programe Výskum a inovácie.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA