Banská Bystrica očami stredoškolákov
14.9.2018

Ako by študenti inovovali mesto?

Medzi prvými študentmi, ktorí absolvovali inovačný workshop organizovaný národným projektom inovujme.sk v školskom roku 2018/2019, boli žiaci bilingválneho španielskeho a čínskeho odboru Gymnázia Mikuláša Kováča na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici. Študenti počas workshopu rozvíjajú svoju kreativitu, kritické myslenie a učia sa nazerať na problémy z iného uhla – všetko prostredníctvom hier, testov a rozhovorov s lektormi. Počas jednodňového worshopu pritom postupujú metódou od teórie k praxi.

Študenti sa učia používať netradičnú techniku generovania nových nápadov, ktorú si sami vyskúšajú na konkrétnom zadaní z praxe. Na Gymnáziu Mikuláša Kováča úlohu študentom zadávala Zuzana Gajdošová, vedúca Školského úradu v Banskej Bystrici. Mali prísť s nápadmi, ktoré by zatraktívnili mesto pre rezidentov aj turistov. Použitím jedinečnej techniky generovania nápadov vzniklo množstvo zaujímavých ideí.

Žiaci by oživili mestskú zónu pri rieke Hron, napríklad výstavbou nových solárnych lavičiek. Do mesta by zaviedli informačné tabule či interaktívnu tabuľu pre turistov, v centre by vysadili viac zelene zaviedli prehliadky mesta na kočoch ťahaných koňmi. Jednými z mnohých nápadov boli aj miesta pre LGBTI komunitu, reštaurácie pre vegánov, trhy s produktmi od farmárov z regiónu, umelecké diela na verejných budovách či chodníkoch. V parkoch by študenti osadili lanové dráhy, verejné bezplatné knižnice a podieľali by sa na organizácii multikultúrneho festivalu.

„Nápady, s ktorými študenti na workshope prišli, pre mňa boli príjemným prekvapením. Je zaujímavé vidieť v praxi zmýšľanie mladých ľudí, ktorí priniesli svieži pohľad na veci, s ktorými sa my na mestskom úrade často stretávame,“ skonštatovala po workshope Zuzana Gajdošová.

Študenti dostali príležitosť prezentovať svoje nápady pred zástupcom a pred vedením školy, takže si precvičili aj svoje prezentačné zručnosti. „Chválim našich študentov za ich kreativitu a za to, že dokázali so zdravým sebavedomím vystúpiť pred vedúcu Školského úradu mesta a prezentovali ich myšlienky tak, aby nás dokázali zaujať. Myslím, že si z workshopu odniesli cenné skúsenosti, ktoré využijú v ďalšom štúdiu a práci,“ povedala riaditeľka Gymnázia Mikuláša Kováča Alena Paulová.

Inovačné workshopy sú jednou z činností národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk, ktorý realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom operačného programu Výskum a inovácie.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA