Budúcnosť uchovávania energie a batérií
31.1.2023

Skladovanie energie je dôležité pri zmierňovaní klimatických zmien. Na celom svete sa zatiaľ skladuje len pár percent energetickej kapacity. To sa však neustále zlepšuje. Uchovávanie energie umožňuje uložiť elektrickú energiu na neskôr. A to vtedy, keď je najviac potrebná. Napríklad počas noci, keď je ponuka vyššia ako dopyt, sa môže prebytočná elektrina uskladniť. 

Skladovanie energie je kľúčom k spoľahlivým a čistým dodávkam elektriny. Už čoskoro môže zohrávať významnejšiu úlohu v elektrickej sieti. Rovnako pomôže podporiť výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov. Veterná a solárna energia sú síce dobrou voľbou, ale sú pomerne nestabilné. Vývoj nových technológií by mohol umožniť skladovanie obrovského množstva elektrickej energie kdekoľvek v sieti a v rámci celej krajiny.

Výhody systémov skladovania energie

Šetrnosť pre životné prostredie - Inštalácia batériového úložného systému v domácnosti alebo v podnikoch napájaných z obnoviteľných zdrojov energie pomáha znižovať znečisťovanie životného prostredia. 

Nižšie náklady na energiu - Ukladanie lacnej energie a jej spotreba v čase špičky, keď sú sadzby za elektrinu vyššie, umožňuje používateľovi presunúť spotrebu a vyhnúť sa vyšším poplatkom. 

Menšia závislosť od siete - Dodávky môžu byť zabezpečené nepretržite aj v prípade, ak je sieť nestabilná. Napríklad v čase špičiek v dopyte či pre vplyvy extrémneho počasia. 

Nepretržité zásobovanie - Slnko nie je vždy k dispozícii. Fotovoltické panely fungujú iba počas dňa. Systémy akumulátorového ukladania energie však fungujú nepretržite.


Najsľubnejšie riešenia systémov skladovania energie


Batériový skladovací systém
Tento typ systému skladovania energie využíva vysoko účinné platformy lítium-iónových akumulátorov. Systémy batériového skladovania budú zohrávať čoraz dôležitejšiu úlohu medzi dodávkami ekologickej energie a reakciou na dopyt po elektrickej energii.

Prečerpávacia vodná elektráreň
Ide o metódu skladovania energie pomocou prebytku elektrickej energie na prečerpávanie vody z dolnej nádrže do hornej nádrže. V prípade potreby uskladnenej energie sa voda z hornej nádrže vypustí a preteká cez turbínu dole. Vtedy sa okamžite vyrába elektrická energia.

Skladovanie energie stlačeným vzduchom
Ďalším zo sľubných riešení skladovania energie je stlačený vzduch. Zariadenia na skladovanie energie v stlačenom vzduchu sú porovnateľné s prečerpávacími vodnými elektrárňami. Ide o metódu skladovania energie stlačením vzduchu a jeho uskladnením v podzemných jaskyniach, baniach alebo vyčerpaných zásobníkoch ropy a plynu. V prípade potreby sa vzduch uvoľní, ohreje a použije sa na pohon turbíny na výrobu elektrickej energie.
 
Skladovanie energie v zotrvačníku
Skladovanie energie v zotrvačníku je metóda skladovania energie využívaním kinetickej energie na otáčanie rotora (zotrvačníka) pri vysokých rýchlostiach. V súčasnosti sa využíva na možnosti rozšírenia obnoviteľných zdrojov energie a stability siete.


Budúcnosť skladovania energie bude pravdepodobne zahŕňať kombináciu rôznych technológií vrátane moderných batérií, zotrvačníkov a systémov stlačeného vzduchu. Okrem toho pokrok v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ako je solárna a veterná energia, bude naďalej stimulovať vývoj nových riešení skladovania energie. Kľúčovú úlohu v budúcnosti skladovania energie bude zohrávať aj technológia inteligentných sietí, ktorá umožňuje lepšie riadenie a distribúciu energie.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) je štátnou príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo hospodárstva SR. SIEA poskytuje špecializované činnosti v oblasti energetiky a inovácií, pôsobí ako sprostredkovateľský orgán a implementačná agentúra pre štrukturálne fondy EÚ a zároveň plní úlohy technologickej agentúry.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA