Certifikácia klastrov prináša prvé ovocie
2.7.2018

Získaním certifikátu sa klaster dostáva do európskej databázy ktorá zahŕňa zoznam 1016 certifikovaných klastrov zo 43 krajín.

V rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk sa realizuje medzinárodná certifikácia priemyselných klastrových organizácií. Certifikáciu vykonáva Európsky sekretariát pre klastrové analýzy (ESCA), ktorý na základe splnenia náročných kritérií udeľuje medzinárodne uznávaný bronzový, strieborný a zlatý odznak excelencie. Trvanie platnosti certifikátu je dva roky. V apríli 2018 začalo prvé mapovanie a posudzovanie priemyselných klastrov SR. Už za tri mesiace sa dostavili prvé výsledky, t. j. tri klastre získali bronzový odznak excelencie, a to konkrétne Národný energetický klaster, Z@ict a Klaster automatizačnej techniky a robotiky (AT+R).

V tomto roku je plánovaná certifikácia ďalších 8 klastrov, pričom Slovenský plastikársky klaster kandiduje na striebro a Košice IT Valley sa pokúsi v rámci re-certifikácie obhájiť opäť zlato. Po úspešnej certifikácii klastre okrem medzinárodného ocenenia získavajú rovnako aj správu, ktorá obsahuje zoznam odporúčaní vo vzťahu k hodnoteným ukazovateľom. Napríklad pri bronzovom certifikáte sa pri klastri hodnotí 36 ukazovateľov zameraných na jeho štruktúru, manažment, financovanie, stratégiu, rozsah poskytovaných služieb, vytváranie kontaktov s ďalšími aktérmi inovačného procesu, vnútornú dynamiku, stupeň internacionalizácie, publicitu a pod.

Certifikát ESCA je predpokladom určitej kvality klastra a má teda podobnú váhu ako certifikácia firiem podľa štandardov ISO. Získaním certifikátu sa klaster dostáva do európskej databázy (https://cluster-analysis.org/benchmarked-clusters), ktorá zahŕňa zoznam 1016 certifikovaných klastrov zo 43 krajín. Získaním bronzového certifikátu sa klastrom otvárajú dvere do medzinárodných sietí, k novým partnerstvám a účasti na projektoch. Napríklad definíciu klastra v Dánsku spĺňajú len tie klastre, ktoré zamestnávajú minimálne jedného klastrového manažéra na plný úväzok a sú certifikované na bronzový odznak excelencie. Certifikácia v európskom meradle nie je teda módnym trendom, ale sa stáva nevyhnutnosťou pre rast inovačného potenciálu a zvýšenie konkurencieschopnosti.

SIEA má vo svojich radoch v súčasnosti troch vyškolených expertov pre posudzovanie klastrov podľa metodiky ESCA – Katarínu Ružičkovú, Renátu Magulovú a Vladimíra Borzu.
Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA