Chcete inovovať svoje výrobné procesy? K dispozícii je séria bezplatných školení
6.3.2019

Malé a stredné podniky so sídlom na Slovensku majú možnosť zapojiť sa do série tréningov a konzultácií na tému servitizácie (poskytovanie produktu ako služby) v rámci pilotného programu THINGS+ podporovaného Európskou úniou. Pre firmy so záujmom rásť a rozvíjať podnikateľský prístup s využitím moderných technológií pripravila Slovak Business Agency (SBA) špecializovaný program.

Pojem servitizácia znamená zmenu vo vnímaní produktu, ktorý firmy ponúkajú zákazníkom nielen formou predaja, ale služby. Firma Rolls Royce napríklad svoje letecké motory nepredáva, ale prenajíma ich, a poskytuje k nim optimalizáciu výkonu a servis na mieru. Firmám môže takýto prístup priniesť dodatočný príjem v podobe ďalších ziskov od existujúcich zákazníkov a veľmi často aj nových spotrebiteľov a prístup na nové trhy.

Cieľom projektu THINGS+ je umožniť malým a stredným podnikom realizovať servitizačné opatrenia. Využijú pri tom vlastných zamestnancov, školenia absolvujú v krátkom období 6 mesiacov a s minimálnymi, alebo aj žiadnymi požiadavkami na financovanie. Malé a stredné podniky, ktoré sa zúčastnia školení a tréningov, môžu očakávať spoluprácu s odborníkmi vyškolenými na zavádzanie metodológie na inováciu služieb a štruktúrovaný proces s jasnou a pragmatickou orientáciou na výsledky.

Pilotné aktivity projektu THINGS+ sú určené najmä pre slovenské spoločnosti zoberajúce sa výrobou. Splnenie požiadaviek bude posudzované prípad od prípadu komisiami na národnej úrovni a schvaľované Riadiacim výborom projektu THINGS+. Výzva na prihlasovanie je otvorená do 22. marca 2019.

Projekt THINGS+ realizuje v rámci programu Interreg Central Europe konzorcium 11 partnerov a 13 asociovaných partnerov z Talianska, Slovinska, Maďarska, Slovenska, Nemecka, Rakúska, Chorvátska, Českej republiky a Poľska.

Podrobnejšie informácie k výzve z projektu THINGS+ sú k dispozícii na internetovej stránke SBA.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA