Chémia nie je žiadna nuda, prekypuje inovatívnymi nápadmi
3.12.2018

Žiaci s odborným zameraním na chémiu využili ich študijný smer na inovačnom workshope.

Lektori z národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky navštívili v piatok 30. novembra Strednú odbornú školu chemickú vo Vlčom hrdle v Bratislave. Žiaci na tejto škole si vybrali rozličné študijné odbory – biotechnológiu, farmakológiu, technológiu kozmetiky a chemických liečiv – všetky však spája málo obľúbený až nepopulárny stredoškolský predmet: chémia. Nepopulárny je hlavne vďaka svojej náročnosti. No tí, ktorí ho dokážu „rozlúsknuť“, zistia, aký zaujímavý v skutočnosti je.

Lektori národného projektu to odhalili aj vďaka spolupráci so študentmi Strednej odbornej školy chemickej na inovačnom workshope. Žiaci preukázali už počas prvej časti workshopu v jednotlivých aktivitách, že disponujú veľkou dávkou kreativity, dokážu sa na veci pozrieť z iného uhla a majú kritické myslenie. Vynikli aj v kľúčovej časti workshopu. Študenti sa učia používať netradičnú techniku generovania nových nápadov, ktorú si sami vyskúšajú na konkrétnom zadaní z praxe. Tentoraz lektori národného projektu žiakom zadali, aby vymysleli netradičné študijné zamerania na zatraktívnenie štúdia na ich škole.

Mladí chemici sa rozhodne nenechali zahanbiť. „Prišli s nápadmi, ako prezentovať školu, napríklad založením kanálu na Youtube, kde by zverejňovali náučné videá, alebo by prezentovali školu na rôznych podujatiach s chemickými pokusmi. Tiež navrhli, že by svoje vzdelanie zužitkovali prakticky: výrobou kozmetiky, zmrzliny s netradičnými príchuťami alebo školského piva,“ zrekapitulovala nápady, ktoré odzneli na workshope, lektorka Janka Heglasová. „Podpora rozvoja inovatívneho myslenia mladých ľudí je jedným zo spôsobov, ako zvýšiť ich uplatnenie v práci i v spoločnosti. Preto sme radi, že študenti na dnešnom workshope pristupovali k zadaniu s nadšením a na nápady, s ktorými prišli, môžu byť hrdí,“ doplnil jej slová ďalší zástupca národného projektu, ktorý viedol workshop, Artur Šturmankin.

Workshopy rozvíjajú aj prezenčné zručnosti žiakov, keďže na záver dňa sami predstavia nápady, s ktorými prišli. Ako je už zvykom, aj v tomto prípade mali možnosť prezentovať sa pred zástupcami školy. „Musím pochváliť našich žiakov – za ich nápady a rovnako aj za to, ako oduševnene ich dokázali prezentovať pred publikom. Inovačný workshop predstavuje zaujímavú skúsenosť pre študentov, lebo rozvíja ich zručnosti formou zapájania. Preto som presvedčená, že to, čo sa dnes naučili, tak ľahko nezabudnú,“ povedala po workshope projektová manažérka zo SOŠ chemickej Judita Dömötöröva.

Inovačné workshopy sú jednou z činností národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk, ktorý realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom operačného programu Výskum a inovácie.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA