Čo čaká našu planétu v budúcnosti?
12.3.2018

Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlasuje výtvarnú súťaž Budúcnosť sveta. Témou tretieho ročníka súťaže je životné prostredie.

Ako predchádzať znečisťovaniu ovzdušia? Dokážeme ochrániť všetky rastliny a živočíchy? Budeme schopní využívať energiu tak, aby to neohrozovalo prírodu? Na tieto a ďalšie otázky môžu svojimi výtvarnými dielami odpovedať žiaci základných škôl z celého Slovenska. Tretí ročník výtvarnej súťaže Budúcnosť sveta je zameraný na životné prostredie a jeho ochranu. Súťaž SIEA vyhlasuje v rámci svojho národného projektu inovujme.sk.

„Ekologické riešenia sú pre budúcnosť nevyhnutné vo všetkých oblastiach. Či už si študenti vyberú spôsoby prepravy, smart mestá, nakladanie s odpadmi alebo iné témy, podstatné je, aby sme ich motivovali ku kreatívnemu a inovatívnemu mysleniu,“ hovorí Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SIEA.

Súťaž prebieha v dvoch kategóriách. Samostatne budú vyhodnotené práce žiakov 1. až 4. ročníka a 5. až 9. ročníka. Žiaci základných škôl môžu svoje vízie budúceho životného prostredia naskenovať alebo odfotiť smartfónom. Následne ich stačí nahrať do galérie na webovej stránke súťaže www.buducnostsveta.sk a vyplniť prihlášku. Súťaž sa uzatvára 30. apríla 2018. Výsledky budú vyhlásené 24. mája 2018.

Všetky prihlásené práce sú zverejnené v galérii a verejnosť môže určiť najlepšiu prostredníctvom hlasovania. Minulý rok sa do súťaže zapojilo 850 výtvarných prác, víťazná kresba získala 10 135 hlasov. Víťazov jednotlivých kategórií určí odborná porota. Porotcovia pri výbere berú do úvahy spracovanie, nápad a tému súťaže. Aj v tomto ročníku sú porotcami odborníci z oblasti výtvarného umenia, detskej psychológie a zástupcovia SIEA.

Víťazi budú odmenení vecnými cenami, ako napríklad instantný fotoaparát, elektronická čítačka kníh či výtvarné pomôcky. Súčasťou súťaže je aj tento rok Cena Slovenských elektrární. Víťaz každej kategórie vyhrá pre celú „svoju“ triedu výlet do zábavno-vzdelávacieho centra Energoland.

Výtvarná súťaž Budúcnosť sveta je súčasťou národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom operačného programu Výskum a inovácie.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA