Ako sa žije v Smart City?
4.2.2018

Spýtali sme sa v Žiari nad Hronom, Liptovskom Mikuláši a aj Baške.

Dymiace autobusy či preplnené parkoviská aj nádoby na odpad – takéto obrazy by mali patriť k minulosti. Predstavou je, že vďaka mobilnej aplikácii máme prehľad o voľných miestach na parkovanie aj o čistote ovzdušia, elektrinu pre verejné osvetlenie dodávajú fotovoltické panely...

Reálne inovácie už dnes zvyšujú kvalitu života vo viacerých slovenských mestách zapojených do medzinárodnej iniciatívy Smart Cities. A práve technickú, ideovú aj finančnú inšpiráciu predstavili starostom, primátorom aj súkromnému sektoru účastníci konferencie Slovensko na ceste k Smart Cities.

Keď sa mesto mení

Medzi cieľmi, ktoré majú zvýšiť kvalitu života obyvateľov, sú práve udržateľná spotreba energie (teda energetické úspory a využitie obnoviteľných zdrojov energie), inovatívne využitie informačných technológií, efektívne riadenie dopravy a napokon aj zdravé životné prostredie – dôležitá oblasť v mestách, ktoré dlhodobo trpeli podobne ako Žiar nad Hronom.

„Bolo to mesto, kde sa nedalo žiť,“ povedal jeho primátor Peter Antal. Inovácie však menia jeho tvár – na 127 stojiskách sa nachádza 786 zberných nádob na triedený odpad, ktorý sa zhodnocuje v štyroch zariadeniach. Mobilná aplikácia umožní vidieť, nakoľko sú nádoby naplnené, a určiť optimálne trasy zvozu. A plán vysadiť štyritisíc kusov drevín je už len bonus, po ktorom môžeme Žiarčanom ich premenu v dobrom závidieť.

Aj taká budova mestského úradu či škôlka môžu byť dobrým základom. Ak sú zateplené, s modernizáciou osvetlenia a vykurovania či využívajú obnoviteľné zdroje energie, prispievajú aj k úsporám verejných zdrojov. „Na Slovensku vzniká aj v oblasti energetiky skvelý základ smart riešení,“ povzbudzuje nás Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.

Rozhoduje naša chuť inovovať

Koncept Smart Cities vznikol v roku 2011 a stal sa jednou z priorít Európskej únie. Práve európske štrukturálne fondy predstavujú kľúčový nástroj podpory jednotlivých programov spolu s návratnou formou pomoci a spolufinacovaním.

Podstatné však je, aby záujem o inovácie prejavili samotní obyvatelia obcí a miest a ich volení zástupcovia. Inšpirujúcu v poradí už štvrtú konferenciu pre samosprávu pripravil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Smart Cities klub a Slovenská inovačná a energetická agentúra v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Združením miest a obcí Slovenska.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA