Cena pre najinovatívnejšiu cvičnú firmu
23.10.2017

Projekt inovujme.sk odmeňoval šikovných študentov.

Cvičné firmy sú súčasťou vzdelávacieho systému mnohých stredných škôl na Slovensku. Prinášajú študentom možnosť vyskúšať si, aká je podnikateľská prax. Študenti prichádzajú s vlastným nápadom, no pri jeho realizácií musia myslieť na všetky kroky súvisiace s reálnym podnikaním – od výrobnej stránky, cez ekonomickú až po samotný predaj, distribúciu a marketing. Pracujú pod pedagogickým dozorom, no celá exekutíva je len v ich rukách. Každoročne sa v rámci Celoslovenského veľtrhu cvičných firiem môžu odprezentovať študentské firmy zo Slovenska aj z ostatných krajín V4.

Tento rok prebiehal festival cvičných firiem od 19. do 20. októbra v Košiciach a predstavil sa na ňom rekordný počet účastníkov. Pozitívom je, že sa do projektu zapája čoraz viac škôl s rôznym zameraním. Niektoré by vás možno prekvapili. Na veľtrhu sa zúčastnili aj zástupcovia národného projektu inovujme.sk, ktorí odovzdávali špeciálnu cenu za Najinovatívnejšiu cvičnú firmu. Rozhodovanie nebolo jednoduché, študenti prišli so zaujímavými nápadmi zo sveta technických vymožeností a niektorí vsadili aj na inovovanie slovenských tradícií.

Cenu napokon získala cvičná firma iLens, ktorá vznikla na strednej škole v Prešove a zaoberá sa inteligentnými kontaktnými šošovkami. Študenti mali zvládnuté nielen technické pozadie náročného projektu, ale preukázali sa aj výbornými prezentačnými zručnosťami. V tomto smere patrí pochvala hlave spoločnosti, Paule Vysokajovej. Nápad spočíva v trojvrstvových kontaktných šošovkách, ktoré zaznamenávajú fotografie aj video.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA