Desať technologických trendov roku 2021
18.2.2021

Spoločnosť Bain & Company a viac ako 100 technologických spoločností a startupov spoločne monitorovali aktuálne trendy. Pri hľadaní najdôležitejších technológií a technologických aplikácií dneška narazili na 10 trendov, ktoré majú vplyv na širokú škálu priemyselných odvetví. Od umelej inteligencie na hrane a zavedenia 5G v priemysle 4.0, cez automatizovanú umelú inteligenciu (UI) poháňajúcu finančný priemysel, až po kognitívne vedy a gamifikáciu, ktoré pomáhajú pri získavaní nových talentov, vytvárajú tieto technologické aplikácie veľké príležitosti v ére digitálneho podniku.

1.   Edge AI - mozog pre továrenské nástroje a stroje

„Edge AI“ (hraničná umelá inteligencia) alebo „AI on the edge“ (umelá inteligencia na hrane), považovaná za ďalšiu vlnu umelej inteligencie, je sieťová infraštruktúra, ktorá umožňuje, aby algoritmy UI bežali na okraji siete, čo znamená bližšie alebo dokonca na zariadení zhromažďujúcom údaje. Náhle a dramatické zmeny v sieťovej prevádzke, ktoré sprevádzali výluky počas karantény Covid-19 a prechod na prácu z domu, pravdepodobne urýchlili už prebiehajúci posun smerom k hraničnému computingu.

Tak ako Prometheus ukradol oheň bohom a priniesol ho ľuďom, hraničná UI „ukradla“ časť inteligencie z cloudu a preniesla ju na stroje. Startup Octonion, ktorý integruje umelú inteligenciu do mikrokontrolérov (špeciálny druh mikroprocesora pre zákaznícky špecifické koncové aplikácie) s nízkym výkonom, je príkladom toho, ako môže inteligencia preniknúť do priemyselných produktov. Táto technológia pomáha spoločnostiam prijímať inteligentné rozhodnutia v reálnom čase na miestnej úrovni pomocou modelov nepretržitého učenia sa a skóre stavu strojov. Medzi príklady patrí nasadenie špičkovej umelej inteligencie na priemyselné motory a čerpadlá na zlepšenie monitorovania a rozvoja schopností prediktívnej údržby.

 

2.   5G továrne - revolúcia vo výrobe

Svetové ekonomické fórum s odvolaním sa na výskum IHS Markit očakáva, že mobilná sieť piatej generácie, 5G, dosiahne do roku 2035 globálny ekonomický výkon 13,2 bilióna dolárov a vytvorí 22,3 milióna pracovných miest. Odomknutím novej oblasti technologických možností globálneho bezdrôtového štandardu sa očakáva výrazné zrýchlenie prechodu na priemysel 4.0, priemyselný internet vecí. Nakoľko 5G je až 100-krát rýchlejšia ako 4G, ponúka drasticky zníženú latenciu, čo umožňuje extrémne rýchle zdieľanie dát, vymazanie oneskorení spracovania a zabezpečenie, aby továrenské systémy mohli reagovať v reálnom čase.

Jedna zaujímavá spolupráca vznikla medzi spoločnosťami IBM, Samsung Electronics, singapurskou telekomunikačnou spoločnosťou M1 a singapurským úradom Infocomm Media Development Authority na testovaní prípadov použitia 5G výroby. Ide o zlepšenie monitorovania a prediktívnej údržby zariadení pomocou UI pri rozpoznávaní obrazu a analýze videa, čo uľahčuje automatickú vizuálnu kontrolu a akustické prehľady. Skupina navyše testuje schopnosť rozšírenej reality zvýšiť produktivitu a kvalitu pri montáži.

 

3.   Poistenie automobilu na základe dát zo smartfónu

Predpokladá sa, že trh s poistením na základe používania dosiahne do roku 2027 126 miliárd dolárov. Vývoj v oblasti telematiky, ktorý spoločnosť Gartner definovala ako „používanie bezdrôtových zariadení a technológií „čiernej skrinky“ na prenos údajov v reálnom čase späť do organizácie,” podporili jeden príklad: programy automobilového poistenia šité na mieru jazdným vlastnostiam.

Jedna platforma pre mobilnú telematiku, ktorú vytvoril startup TrueMotion, identifikuje dobrých a rizikových vodičov a upravuje poistné pomocou skóre správania sa vodičov. Ďalší z produktov spoločnosti využíva signály zo smartfónov na detekciu autonehôd a na poskytovanie kontextových údajov o nehodách. Zákazníci môžu nahlásiť poistnú udalosť zo svojho telefónu a zjednodušiť tak proces vybavovania poistky. V aplikácii TrueMotion môžu používatelia vidieť skóre správania sa ich vodičov, a to koľkokrát jazdili roztržito, príliš silno brzdili alebo sa ocitli v nebezpečných situáciách. Čo v konečnom dôsledku poskytuje poisťovacím agentom príležitosť ponúkať konkurencieschopnejšie a inovatívnejšie poistné programy založené na správaní a zároveň zvyšuje bezpečnosť vodičov.

 

4.   Inteligentnejšie finančné organizácie vďaka UI

The Economist Intelligence Unit uvádza, že banky a poisťovacie spoločnosti očakávajú do roku 2025 nárast investícií do umelej inteligencie o 86 %. Ak chcú spoločnosti plnohodnotne využívať potenciál UI, musia byť zamestnanci so slabým alebo žiadnym vzdelaním v oblasti počítačových vied schopní využívať túto technológiu na zvýšenie prevádzkového výkonu. Z tohto dôvodu budú pri zavedení UI vo väčšom rozsahu kritické užívateľsky prívetivé platformy UI, ktoré umožňujú zamestnancom v podnikaní rýchlo zostavovať modely, ľahko porozumieť ich výsledkom, dôverovať im a sebavedome prijímať rozhodnutia.

Jedným z príkladov je DreamQuark’s Brain, plne automatizovaná platforma UI pre tímy predaja a zapojenia zákazníkov vo finančnom priemysle. Zamestnanci bez znalostí vedeckých dát môžu vytvárať modely umelej inteligencie pomocou vopred pripravených aplikácií, ktoré využívajú proprietárne technológie hlbokého učenia začínajúcej firmy. Platforma sa napríklad využila na pomoc pri vytváraní aplikácie, ktorá detekuje viac ako 40 % úverových podvodníkov. 

 

5.   Zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti na autentifikačné práva a prístup k sieti

Podľa Interpolu priniesla kríza Covid-19 pre kyberzločincov bezprecedentnú príležitosť na zvýšenie ich útokov. Podľa štúdie Bain z roku 2020 však väčšina spoločností nadhodnocuje svoj výkon v oblasti kybernetickej bezpečnosti a iba 24 % z nich skutočne dosiahlo cieľ. Identifikácia bežných slabých stránok bezpečnosti IT a rozvoj zrelosti kybernetickej bezpečnosti je ústredným prvkom budovania skutočne odolných digitálnych organizácií.

Jedným z prístupov, ktorý hackeri používajú, je narušenie podnikovej infraštruktúry adresárov, ktorá riadi autentifikačné práva používateľov a prístup do siete spoločnosti. Startup kybernetickej bezpečnosti Alsid radí klientom, aby prispôsobili zabezpečenie svojej infraštruktúry adresárov, investovali do monitorovania s cieľom detekovať útoky v reálnom čase a vyšetrovať všetky porušenia infraštruktúry. 

 

6.   Technológie pracovných síl zvyšujúce agilitu a ziskovosť

Celosvetovo absencia pracovnej sily stojí spoločnosti ročne stovky miliárd dolárov. Maloobchod je zvlášť závislý od osobných interakcií medzi zákazníkmi a zamestnancami v obchode, čo bolo kvôli prerušeniam Covid-19 obzvlášť náročné. Asi 88 % globálnych maloobchodníkov by radšej preplánovalo alebo pridalo ďalšiu pracovnú silu, ako by riskovalo nedostatok zamestnancov, čo vedie k vysokým nákladom na pracovnú silu a nižším ziskom. Technológie riadenia pracovných síl však môžu maloobchodníkom pomôcť podstatne zvýšiť agilitu pracovnej sily rýchlou reakciou na vrcholy aktivít a absenciu zamestnancov, čo v konečnom dôsledku zlepší prevádzkový výkon aj ziskovosť.

Platforma na optimalizáciu personálneho zabezpečenia, ktorú vytvoril startup Andjaro spravuje dočasné presuny zamestnancov medzi miestami v rámci organizácie. Manažéri môžu rýchlo zverejňovať personálne potreby a zdieľať informácie o dostupnosti zamestnancov. Algoritmus Andjaro spojí manažérov s dostupnými zamestnancami, vypočíta cestovné doby zamestnancov medzi ich miestom a miestami, kde sú potrební, a dokonca vygeneruje právne dokumenty a informácie o mzdách.

 

7.   Zdravotné údaje sú zlato

Očakáva sa, že trh s veľkými údajmi v zdravotníctve dosiahne v roku 2025 takmer 70 miliárd dolárov, čo je takmer šesťnásobok hodnoty z roku 2016, ktorá predstavuje 11,5 miliárd dolárov. Rýchle zrýchlenie zhromažďovania údajov o zdravotnom stave dáva odvetviu bezprecedentnú príležitosť využiť a nasadiť priekopnícke digitálne schopnosti, ako je napríklad UI, na zlepšenie liečby. Inteligentné využitie údajov o zdravotnom stave má potenciál dramaticky zlepšiť starostlivosť o pacienta.

Popredný európsky distribútor zdravotníckych potrieb a služieb v spolupráci s tímom pre inováciu produktov a skúseností spoločnosti Bain aplikoval UI ― vrátane strojového učenia ― na liečbu ťažko liečiteľných rán vyvinutím mobilnej aplikácie pre zdravotníckych pracovníkov. Aplikácia, ktorá je schválená ako zdravotnícka pomôcka, pomocou rozpoznávania obrazu identifikuje, či je rana infikovaná alebo zapálená. Jeho použitie viedlo k podstatnému zníženiu množstva nepotrebných antibiotík a k skráteniu doby hojenia ťažko sa hojacich rán z rokov na mesiace.

 

8.   Kognitívne vedy a gamifikácia v HR

Do roku 2025 budú mileniáli predstavovať tri štvrtiny globálnej pracovnej sily. Pretože organizácie čoraz viac pracujú s digitálnym natívnym súborom kandidátov, musia modernizovať nábor. Používanie technológie na vývoj inovatívneho náborového procesu môže zlepšiť výkonnosť HR tímov a umožniť rýchlejšiu identifikáciu najsľubnejších kandidátov pri súčasnom splnení očakávaní novej generácie talentov.

Môže to vyzerať celkom odlišne od tradičných náborových procesov. Napríklad Goshaba ponúka riešenie prenájmu novej generácie, ktoré automatizuje skríning kandidátov bez toho, aby sa spoliehali na životopisy. Využitím odborných znalostí v oblasti kognitívnych vied a gamifikácie s cieľom vytvoriť minihry pre smartphony, tablety a počítače, technológia startupu hodnotí skúsenosti, technické odborné znalosti, intelektuálne schopnosti, mäkké zručnosti, kultúrne prispôsobenie a mnoho ďalších faktorov v plynulej a pútavej skúsenosti kandidáta. Zodpovedajúce skóre, ktoré softvér generuje, rýchlo identifikuje najlepších kandidátov na pohovor, čím zvyšuje produktivitu ľudských zdrojov. Podporuje tiež objektivitu a rozmanitosť obmedzením zaujatosti pri výbere na základe veku, rasy alebo iných faktorov.

 

9.   Zelený spôsob podnikania pomocou prechodu z predaja na prenájom

Podľa spoločnosti Gartner sa očakáva, že do roku 2029 obehové ekonomiky nahradia lineárne ekonomiky. Prechod od transakčných vzťahov založených na predaji výrobkov k modelu výroby a spotreby, ktorý zahŕňa zdieľanie, leasing, opätovné použitie a recykláciu existujúcich materiálov a výrobkov, naberá na obrátkach, keď sa preferencie spotrebiteľov a akcionárov posúvajú k udržateľnosti. Organizácie sú pod rastúcim tlakom na znižovanie prírodných zdrojov spotrebovaných pri výrobe výrobkov a služieb. Podľa slov Jima Sullivana, vedúceho globálneho akcelerátora inovácií spoločnosti SAP, má technológia potenciál pomôcť ľudstvu byť lepšími správcami biosféry a uviesť do života skutočne inkluzívne obehové hospodárstvo.​​​​​​​

Tento fakt dal príležitosť vzniknúť spoločnostiam, ako startup Lizee, ktorá pomáha maloobchodným značkám budovať modely prenájmu poskytovaním bielo označených softvérových riešení, ako služby, skladových zariadení a logistických služieb. V jednej módnej spoločnosti práca Lizee zahŕňala registráciu objednávok na prenájom, objednávanie zásielok, zbierku prenajatých výrobkov, umývanie výrobkov, zhromažďovanie údajov a doplňovanie zásob.

 

10.   Technológia smeruje k nulovému plytvaniu potravinami

Podľa organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo sa každý rok stratí alebo vyhodí viac ako 30 % potravín na svete. Využitie technológie na zníženie odpadu by mohlo spôsobiť výrazný útlm potravín zlikvidovaných maloobchodníkmi a podnikmi, zvýšiť potravinovú bezpečnosť a zmierniť utrpenie stoviek miliónov ľudí, ktorí idú spať hladní (821 miliónov ľudí v roku 2019).

Mobilná aplikácia vyvinutá startupom Phenix pomáha veľkým maloobchodníkom s potravinami, miestnym podnikom, výrobcom a veľkoobchodníkom predávať prebytočné potraviny spotrebiteľom za polovičnú cenu a zvyšok darovať potravinovým charitatívnym organizáciám, pričom každý deň ušetrí 120 000 jedál. Prostredníctvom aplikácie môžu zákazníci nájsť najbližších obchodných partnerov spoločnosti Phenix, zvoliť si podnik a typ koša - vegetariánsky, organický, halal atď. - bezpečne platiť a dostávať upozornenia spolu s časom vyzdvihnutia. V spolupráci s jedným svetovým lídrom v oblasti nápojov pomohla spoločnosť počas Covid-19 zachrániť 2,3 milióna nápojov z koša na odpadky.

Kríza spojená s pandémiou Covid-19, ktorá sa stala nevyhnutnou matkou „znovu“ vynálezu, dramaticky urýchlila podnikovú digitálnu transformáciu. Kvôli udržateľnosti na trhu v momentálnej hektickej situácii sa spoločnosti ponáhľajú s vývojom nových digitálnych schopností. Takisto majú snahu o vybudovanie odolnosti a prestavbu postpandemického sveta, preto je nevyhnutné držať krok s rýchlo sa rozvíjajúcimi technologickými trendmi.

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti – inovujme.sk pravidelne informuje o novinkách v oblasti inovácií, tentokrát v spolupráci s technologickým portálom bain.com. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. Realizuje ho Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA