Deti upozorňujú na dôležitosť ochrany životného prostredia pre budúcnosť
24.5.2018

V treťom ročníku výtvarnej súťaže Budúcnosť sveta žiaci základných škôl upozornili, že životné prostredie je pre ich budúcnosť dôležité a vyslali silné odkazy, kde vidia najväčšie rezervy v jeho ochrane. Víťazi okrem vecných cien získavajú pre svoju triedu výlet do Energolandu.

Súťaž bola rozdelená do dvoch kategórií, zapojiť sa do nej mohli žiaci 1. až 4. ročníka a 5. až 9. ročníka základných škôl. Cez aktívne rozhranie na internetovej stránke prihlásili stovky kresieb a malieb žiaci základných škôl a osemročných gymnázií.

Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlásila výtvarnú súťaž Budúcnosť sveta v rámci národného projektu inovujme.sk. „Deti reagujú otvorene a bezprostredne na to, čo ohrozuje ich budúcnosť. Tohtoročné kreatívne výtvarné návrhy na zlepšenie životného prostredia vysielajú jasné výzvy, čo treba zmeniť a kde vidia najväčšie rezervy,“ hovorí generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.

Témy, ktoré v súťaži dominovali, boli ochrana prírody, recyklácia, využitie moderných technológií a zabránenie znečisťovaniu ovzdušia. „Inšpirujúce sú diela všetkých autorov, ktorí sa do súťaže zapojili. Pri voľbe víťazov sme prihliadali na výtvarnú stránku, súvis s témou životného prostredia a inovatívne spracovanie diela,“ hovorí výtvarníčka Katarína Slaninková. Porotu okrem nej tvorili ďalší dvaja výtvarníci, Miriama Schniererová a Michal Turkovič, a S. Gavorová, ktorá udelila špeciálnu Cenu generálnej riaditeľky. Svoju podporu mohla súťažiacim prejaviť aj široká verejnosť. Víťazné dielo v tejto kategórii získalo 9 121 hlasov.

Víťazi v oboch kategóriách dostali vecné ceny, ako instantný fotoaparát alebo elektronickú čítačku kníh. Navyše, víťaz každej kategórie získal pre svoju triedu výlet autobusom do Energolandu v Mochovciach. Súťaž je súčasťou národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom operačného programu Výskum a inovácie.

Kategória 1. stupeň základnej školy

1. miesto - Laura Paľuríková, Kurima: Les budúcnosti

2. miesto - Júlia Štupáková, Divín: Bolo/je/bude – ktorú cestu si vyberieme?

3. miesto - Ema Kaščáková, Bratislava: Ekologické myslenie

3. miesto - Tamara Sýkorová, Hnúšťa: S maskou

Kategória 2. stupeň základnej školy

1. miesto - Evelyn Fugli, Tvrdošovce: Strom života

2. miesto - Leon Tóth, Košice: Príroda na muške

3. miesto - Michaela Balúnová, Košice: Odkazy prírode

Cena generálnej riaditeľky SIEA

Timea Borkovičová, Sereď: Myslieť rozumne

Online hlasovanie: 9 121 lajkov

Aila Sosa, Prešov: Chráňme našu planétu

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA