Inovujme.sk už po tretíkrát súčasťou Európskej noci výskumníkov
16.9.2019

Na Európskej noci výskumníkov už po tretíkrát predstaví svoje aktivity pripravované v rámci národného projektu inovujme.sk Slovenská inovačná a energetická agentúra. Zatiaľ čo vedci a výskumníci prinášajú nové poznatky a nimi zlepšujú náš život, inovujme.sk sa snaží do slovenských podnikov a na školy priniesť nový spôsob myslenia.

Cieľom národného projektu inovujme.sk je podporiť inovatívne a kreatívne myslenie slovenských podnikateľov, zamestnancov a študentov stredných a vysokých škôl. O zrealizovanie inovačných workshopov v podnikoch alebo na školách môžu návštevníci požiadať priamo na festivale.

Počas Európskej noci výskumníkov projekt v každom z piatich miest predstaví vo svojom stánku aj praktické vyučovanie žiakov stredných škôl, pričom spoločnou témou všetkých zúčastnených škôl je motto festivalu "Život, ako ho (ne)poznáme".

V Bratislave bude projekt inovovať chémiou a návštevníci budú môcť vidieť množstvo pokusov Strednej odbornej školy chemickej. V Banskej Bystrici budú v stánku inovujme.sk prezentovať unikátne študijné odbory študenti Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho z Banskej Štiavnice. V Žiline predstavia svoje praktické vyučovanie študenti Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku. V Poprade budú v stánku inovujme.sk zástupcovia Strednej odbornej školy polytechnickej Jana Antonína Baťu zo Svitu s praktickými ukážkami z vodného mikrosveta a z anatómie ľudského tela.

Pre všetkých záujemcov pripravili lektori projektu inovujme.sk test kreativity či inovačný kvíz s atraktívnymi cenami. Inovatívny program doplnia aj pódiové rozhovory, v ktorých študenti stredných odborných škôl prezradia všetkým prítomným svoj názor na praktické vyučovanie a na "Život, ako ho (ne)poznáme".

Projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk realizovaný Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou sa zaoberá šírením povedomia o inováciách v rôznych oblastiach. Je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom operačného programu Výskum a inovácie.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA