Druhá výzva na inovatívne a rýchle prístupy v boji s koronavírusom
21.5.2020

Európska komisia zverejnila novú výzvu zameranú na riešenie dopadov ochorenia COVID-19 v rámci programu Horizont 2020. Je orientovaná na inovatívne a rýchle prístupy v oblasti zdravia zamerané na boj proti pandémii, poskytovanie rýchlych analýz a vyššiu úroveň pripravenosti zdravotníckych systémov.

Druhá výzva na vyjadrenie záujmu akčného plánu ERAvsCorona vychádza z dialógov medzi útvarmi Európskej komisie a vnútroštátnymi ministerstvami jednotlivých štátov v období od marca do apríla 2020. Jej úplný názov je Nové financovanie inovatívnych a rýchlych prístupov súvisiacich so zdravím, ktoré reagujú na pandémiu COVID-19 a poskytujú rýchle a relevantné výsledky pre spoločnosť a rovnako aj vyššiu úroveň pripravenosti jednotlivých systémov zdravotníctva. V súlade s prísľubom Coronavirus Global Response, ktorý začal plynúť 4. mája 2020, je dôležité, aby nové riešenia boli dostupné pre všetkých.

Prvú výzvu Európska komisia uverejnila v januári 2020, čo viedlo k financovaniu 18 projektov v marci 2020. Zameriavala sa na rozvoj poznatkov o chorobe a jej vplyve na infikované osoby s cieľom prispieť k efektívnemu riadeniu pacientov a ochrane verejného zdravia.

Európska komisia zorganizovala 20. mája 2020 informačné stretnutie týkajúce sa druhej výzvy. Program a aj záznam stretnutia je dostupný na tomto odkaze 
https://webcast.ec.europa.eu/2nd-call-infosession-20may2020
 

Výzva sa skladá z piatich tém. Globálny rozpočet predstavuje 122 miliónov eur. Možnosť zapojiť sa je do 11. júna 2020.

  1. SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2A - Opätovné použitie výroby na základnú lekársku starostlivosť a vybavenie
  2. SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2B - Medicínske technológie, digitálne nástroje a analýza umelej inteligencie (AI) na zlepšenie sledovania a starostlivosti pri vysokých úrovniach technologickej náročnosti (TRL) 
  3. SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2C - Behaviorálne, dopady sociálne a ekonomické, dopady na ohnisko nákazy
  4. SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2D - Paneurópska spoločnosť COVID-19
  5. SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2E - Vytváranie sietí existujúcich európskych a medzinárodných spoločenstiev, ktoré sú relevantné pre riešenie COVID-19
Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA