EIT Manufacturing vyhlásila výzvu pre ženy - inovátorky
12.8.2021

Cieľom súťaže je podporiť najlepšie ženy - inovátorky, ktoré zohrávajú vedúcu úlohu pri vývoji a riešení iniciatív zameraných na výzvy súvisiace s výrobou so silným finančným, environmentálnym alebo spoločenským vplyvom.

V prvom kole bude vybraných 30 uchádzačiek, z ktorých šesť s najlepším hodnotením bude pozvaných na slávnostné záverečné udeľovanie cien.

Poslaním EIT Manufacturing je spojiť európskych výrobných aktérov v inovačných ekosystémoch, ktoré pridávajú jedinečnú hodnotu európskym výrobkom, procesom a službám a inšpirujú vytváranie celosvetovo konkurencieschopnej a udržateľnej výroby. 

Viac informácií na:


http://ris.eitmanufacturing.eu/leaders_competition/

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA