Ekologickejší Sviatok všetkých svätých
31.10.2022

Sviatok všetkých svätých má každoročne vážne dopady na prírodu. 

Popri spomienke na našich blízkych totiž vzniká aj obrovské množstvo odpadu, ktorého drvivá väčšina končí na skládkach alebo v lepšom prípade v spaľovniach. Niektoré cintoríny síce nádoby na separovanie k dispozícii majú, no nie je to pravidlom. Navyše ľudia aj tak rôzne druhy odpadu vhadzujú do nesprávnych nádob. A hoci je väčšina odpadu vytriediteľná a dokonca kompostovateľná, žiaľ, často ju aj tak znečistia iné druhy odpadu. 

Na jednej kope tak v komunálnom odpade napokon skončia napríklad obaly z parafínových sviečok, nerecyklovateľné glazúrované sklenené svietniky, nerecyklovateľné umelé kvety či dokonca elektroodpad. Aby toho nebolo málo, problém je oveľa rozsiahlejší. Za obrovské množstvo odpadov môžu okrem samotných smútiacich i výrobcovia produktov, ktoré sa pre spomienkové účely kupujú. Použitý materiál na výrobu týchto výrobkov je často problematický a nie vždy sa dá recyklovať. Spomínať však môžeme ekologickejšie a s prihliadnutím na životné prostredie. Inšpirujte sa tipmi na dušičky bez odpadu.

Vymeňte plastové kahance za sklenené
Plastové kahance je možné veľmi jednoducho nahradiť ekologickým variantom sklenených kahancov, ktoré si môžete vyrobiť sami. Použite starú fľašu a vložte do nej voskovú sviečku. Zakryte hornú časť fľaše hliníkovou fóliou, do ktorej ste predtým vyvŕtali otvory na prúdenie vzduchu, alebo zrecyklujte hliníkové viečko, ktoré môžete použiť z vyradených kahancov na cintoríne. 

Živé kvety namiesto plastu
Vždy existuje alternatíva k plastu. Plastové kvety môžete napríklad nahradiť prírodnými kvetináčmi. Dlho budú zdobiť hrob vašich blízkych a nebudete vytvárať ďalší plastový odpad. Okrem prírodných kvetináčov môžete dať živé kvety do sklenenej alebo kamennej vázy.
 

Plastové vence vymeňte za prírodné, ručne vyrábané
Svojich blízkych si môžete uctiť osobnou kreatívnou kvetinovou dekoráciou, ktorú si vyrobíte namiesto kúpy hotového plastového venca. Spolu s celou rodinou si môžete vyrobiť veniec na hrob zo živých kvetov. Je to ideálna príležitosť zaspomínať si na blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. Prostredníctvom týchto kreatívnych aktivít pozdvihnete svoju rodinnú spolupatričnosť a chránite životné prostredie znížením plastového odpadu. 

Zapaľovanie sviečok počas návštevy hrobu
Úctu k mŕtvym môžete prejaviť aj jednoduchým intímnym rituálom zapálenia sviečok pri príchode k hrobu a ich zhasnutím pri odchode. Plameň sviečky má niekedy silnejšiu emocionálnu a intímnu hodnotu ako všetky plastové ozdoby na hrobe dohromady. 

Heslo “menej je viac” je v tomto prípade úplne na mieste. Aj malá zmena v znížení množstva sviečok a dekorácií má pozitívny dopad na prírodu. Navyše oveľa lepšou alternatívou voči parafínovým sviečkam sú ich sójové či voskové verzie. Veľkosť spomienky nesúvisí s množstvom dekorácií na hrobovom mieste. 

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA