Gaia-X Roadshow - Bratislava, Slovakia
15.8.2023

Slovenská verzia Gaia-X Hub funguje ako hlas užívateľského ekosystému na Slovensku. Hlavným cieľom je rozvíjať ho, zastrešiť národné iniciatívy a zabezpečiť centrálu, ktorá poslúži a usmerní všetkých, ktorí sa zaujímajú o Gaia-X.

Gaia-X Hub Slovakia udržiava veľmi úzke kontakty s ostatnými európskymi hubmi, aby zabezpečila jednotnú medzinárodnú líniu aktivít. Spoločne si definujú ciele, potreby a identifikujú administratívne alebo iné prekážky. Gaia-X podporuje dynamický komunitný ekosystém rastúci z jednotlivých národných úrovní a postupne dosahujúci aj tu celoeurópsku.

Úlohy Gaia-X Hub Slovakia:

  1. Slúži ako kontaktný bod pre všetky zainteresované strany.
  2. Spolupracuje s iniciatívami, ktoré zdieľajú hodnoty Gaia-X ako otvorenej samostatnej dátovej infraštruktúry.
  3. Sústreďuje regionálnych odborníkov z rôznych oblastí, ktorí pripravujú inputy pre diskusiu na európskej úrovni.
  4. Výstupy Gaia-X Hub Slovakia sú predkladané na diskusiu odborníkom z celoeurópskych pracovných skupín.
  5. Slovenská Gaia-X prispieva cieľom Európskej dátovej stratégie, predovšetkým rozvoju Európskeho dátového priestoru.

Gaia-X Hub Slovakia má momentálne aktívnych 5 pracovných skupín:

  1. Energetika
  2. Financie
  3. Priemysel 4.0
  4. Geoinformácie               
  5. Mobilita

Digitálna transformácia a dátová ekonomika majú veľký vplyv na hospodárstvo. Využit dáta možno tiež v dosahovaní znižovania CO2 stopy, obehového hospodárstva, ESG reportingu a mnoho ďalších. Príďte sa spolu s európskou iniciatívou Gaia-X oboznámiť, ako tieto dáta zdieľať na základe bezpečného federatívneho a dôveryhodného rámca.

Dátum: 8. 9. 2023 o 9.30 hod.
Miesto: Dom Európskej únie, Palisády 29, Bratislava
Registračný link na Gaia-X Roadshow Bratislava

Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA