Gamifikácia ako ďalšia motivácia vo vzdelávaní?
19.1.2023

Asi každý z nás sa aspoň raz v živote stretol so slovným spojením „škola hrou“.
Aj keď rôzne formy hier sprevádzajú ľudstvo prakticky od jeho počiatku a spomínaná fráza vznikla oveľa skôr, ako tu boli počítače či herné konzoly, dnes môžeme hovoriť o jej nadčasovosti v súvislosti s jedným z aktuálne najväčších trendov vo vzdelávaní, ktorým je gamifikácia. Tento koncept využívania herných mechanizmov na podporu učenia sa ukazuje ako mimoriadne účinný a v poslednom čase sa široko využíva vo vzdelávaní, či už ide o študentov, spotrebiteľov alebo zamestnancov.
 

Ide o aplikáciu herných mechanizmov v nehernom prostredí, aby tak zlepšila výsledky vzdelávania. Mnohé hry podporujú komunikáciu, spoluprácu a dokonca aj súťaženie medzi hráčmi. Niektoré z najpútavejších hier majú zaujímavý príbeh, ktorý v hráčoch podnecuje tvorivosť a predstavivosť. Takéto techniky spoločne pomáhajú študentom zapojiť sa do učebných materiálov a podporujú sústredenie sa na prebiehajúce učivo. 

Podľa toho, ako sú hry navrhnuté, môžu svojich hráčov učiť aj skúšať. Jedným zo skvelých príkladov gamifikácie vo vzdelávaní je platforma na učenie jazykov Duolingo, ktorá využíva súťažné ligy, skúsenostné body a mnohé iné herné mechanizmy. Takto pomáha svojim používateľom naučiť sa nové jazyky netradičnou, no o to efektívnejšou formou. Navyše je dostupná nielen v platenej, ale aj bezplatnej verzii prakticky pre každého. Vybrať si je možné z viac než štyridsiatich jazykov. Pri učení jazykov sa často hovorí, že deti sa ich učia omnoho ľahšie ako dospelí. Prečo sa im teda touto formou nepriblížiť?

Výhody gamifikácie vo vzdelávaní

 

Vyššia úroveň zapájania sa

Jedným z najväčších prínosov gamifikácie je schopnosť zapojenia sa študentov efektívnejšie, ako je to pri klasickej výučbe. Gamifikované moduly vzdelávania podporujú angažovanosť vytváraním výziev a sledovaním pokroku používateľov pri učení. Keď študenti zvládnu učebné materiály, dostanú odmenu za svoje úspechy a postupne sa dostávajú k náročnejším lekciám.

Lepšie udržanie vedomostí

Takéto učenie pomáha študentom uchovať si viac z toho, čo sa naučili. Vďaka tomu je gamifikácia mimoriadne účinnou stratégiou na to, aby si študenti aj po skončení kurzov dobre zapamätali, čo sa naučili.

Prepojenie vzdelávania s reálnym svetom

Okrem toho, že učenie je zábavnejšie, gamifikácia vo vzdelávaní je aj vynikajúcim spôsobom, ako prepojiť učivo s problémami reálneho sveta. Odmeny a výzvy v rámci gamifikovaného vzdelávania vytvárajú prostredie bez rizika. V ňom sa študenti môžu naučiť, ako aplikovať získané vedomosti alebo zručnosti. Keď budú vyzvaní, aby tieto zručnosti použili v reálnom živote, lepšie pochopia, ako ich môžu úspešne uplatniť.

 

Poskytovanie okamžitej spätnej väzby

Študenti dostávajú okamžitú spätnú väzbu na svoje odpovede. To umožňuje rýchlu opravu nesprávnych odpovedí, zatiaľ čo za správne odpovede dostanú odmenu. Pri takomto interaktívnom učení študenti nikdy nemusia na nič čakať. Okamžite zistia, v čom sa môžu zlepšiť.

Prilákanie študentov k učeniu

Mimoriadne dôležitým prínosom gamifikácie vo vzdelávaní je skutočnosť, že z učenia dokáže urobiť takmer návykový zážitok. Herné mechanizmy, ako sú odmeny a súťaženie, spúšťajú v mozgu uvoľňovanie dopamínu, vďaka čomu je proces učenia oveľa príjemnejší. Študenti sa tak môžu stať zdravo závislými od učenia a osvojovania si nových zručností.

Niektorí tvrdia, že aj keď má vzdelávanie formou hier obrovské množstvo výhod, hry by sa nikdy nemali používať na nahradenie štandardného vyučovania. Určené sú skôr na to, aby pomohli a zlepšili zážitok z učenia sa študentom. Čoraz viac sa však medzi odborníčkami a odborníkmi stretávame s teóriou, že práve hra je neoddeliteľnou súčasťou akéhokoľvek vzdelávania. Tak či onak, veríme, že naše školstvo nebude nástup gamifikácie pri tvorbe učebných osnov ignorovať a využije maximum výhod tohoto fenoménu pri vzdelávacom procese, ktorý v našej krajine potrebuje inovácie ako soľ. Koniec koncov, aj „život je hra“.
 

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA