Gastronómia je tá najkrajšia oblasť inovácií
16.3.2018

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky si dal za úlohu inšpirovať rôzne oblasti podnikania na Slovensku a prinášať inovatívne metódy a formy do praxe.

Gastro 4.0 je atraktívny názov pre technológie, ktoré prinášajú kvalitu a výnimočnosť do segmentu hotelov a reštaurácií. Marketing, online nástroje predstavujú mnoho príležitostí na zefektívnenie procesov, finančné riadenie podniku a efektivitu zamestnancov. Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky sa stal súčasťou aktuálneho ročníka konferencie HORECA Manažment v Martine v dňoch 13. – 14. marca.

„Všetci hoteliéri a reštauratéri, kulinárski majstri a šéfkuchári si uvedomujú význam inovácií. Tí, ktorí tak nerobia, zaniknú. Inovatívny môže byť prístup k zamestnancom, technologické vybavenie, environmentálne riešenia aj nekonečné zlepšovanie kvality jedla a nápojov,“ hovorí Jiří Žíla, známy HORECA inovátor v Česku aj na Slovensku.

Medzi najzaujímavejšie inovácie patria tablet ako jedálny lístok, použitie robotických vysávačov v hoteli, video mapping ako alternatíva obrusov, solárny ohrev vody či zamestnanie externých špecialistov. Súčasťou prezentácie Jiřího Žílu bola online diskusia s hosťami a bonusom bola ponuka inovačného workshopu s rečníkom. Zapísať sa na ďalšie inovačné semináre v gastro segmente prišlo viacej ako sto účastníkov konferencie v stánku národného projektu ZIVSE.

Jiří Žíla sa gastronómii venuje už viac ako 25 rokov, v minulosti riadil dva štvorhviezdičkové hotely, 16 rokov pracoval v úspešných keteringových spoločnostiach a už sedem rokov má vlastný projekt Food audit. Jeho hlavnou náplňou je mentoring v gastro segmente pre produkčné agentúry i koncových klientov na podujatiach po celom Slovensku a Česku.

Cieľom národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky je zvýšiť inovačné povedomie v malých a stredných podnikoch. Na podujatiach vo všetkých regiónoch jeho zástupcovia vysvetľujú podnikateľom, ako inovovať v danom segmente. Je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom operačného programu Výskum a inovácie.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA