Gerd Leonhard na Slovensku: Uznávaný futurológ predstavil svoju knihu aj víziu budúcnosti
21.11.2018

Konferencia Technológia vs. humanita podnietila spoločenskú diskusiu.

Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky organizovala medzinárodnú konferenciu s názvom Technológia verzus humanita, ktorá sa uskutočnila 19. novembra v priestoroch Vedeckého parku UK v Bratislave. Konferencia organizovaná pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR bola venovaná vplyvom umelej inteligencie vrátane radikálnych zmien, s ktorými sa ľudstvo v blízkej budúcnosti musí vyrovnať. Vystúpili na nej špecialisti na technologické inovácie, odborníci zo slovenských firiem, reprezentanti akademického sektora a tiež medzinárodní experti.

„Hlavnú tému konferencie sme zvolili podľa knihy futurológa a vizionára Gerda Leonharda. Teší ma, že sme mohli v rámci projektu pripraviť slovenský preklad tohto svetového bestselleru, ktorý nám predstavil sám autor. Netajím sa tým, že aj vďaka tomu sme mali príležitosť otvoriť témy, ktoré predbiehajú to, čím sa dnes zaoberá väčšina inovatívnych firiem,“ povedala o konferencii generálna riaditeľka SIEA Alexandra Velická, ktorá podujatie otvárala príhovorom. „Budúcnosť technológií vyvoláva v ľuďoch rozporuplné reakcie. Predpokladám, že dnes tu budeme hovoriť aj o tom, že stojíme na hranici, a práve to, či sa rozhodneme naplniť náš technologický potenciál na maximum, alebo budeme pozorne sledovať, analyzovať a vyhodnocovať možné dôsledky, rozhodne. Čaká nás radikálna zmena. Otázka nestojí tak, či táto zmena nastane, ale kedy a za akých okolností,“ uviedla ďalej v príhovore.

V úvode konferencie sa publiku prihovorila aj Miriam Letašiová, generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií z Ministerstva hospodárstva SR, ktorá zdôraznila význam kolektívnej etiky v digitálnej ére: „Digitálna etika sa stáva významnejšou témou pre jednotlivcov, organizácie i verejnú správu. Naša digitálna budúcnosť závisí aj od našej etiky a morálky. Skutočným kľúčom pre budúcnosť je kolektívny zmysel morálky a etiky spoločnosti v dobe rýchlych technologických zmien.“ Zároveň predstavila akčný pán inteligentného priemyslu ministerstva hospodárstva s 35 konkrétnymi nástrojmi: „Akčný plán je spracovaný v piatich oblastiach: výskum a vývoj, trh práce a vzdelávanie, normotvorba a štandardizácia, IT bezpečnosť, informovanie a osveta. Nástroje sú nastavené tak univerzálne, aby si ich mohla prevziať firma či lokálna platforma aj v jednotlivých regiónoch Slovenska.“

Na konferencii sa zúčastnil aj uznávaný futurológ a vizionár Gerd Leonhard. Vyhľadávaný spíker, ktorý prednáša po celom svete, sa vo svojej prezentácii venoval okrem iného aj digitálnej bezpečnosti a dôležitosti zachovania súkromia a identity človeka v digitálnom svete. Na konferencii predstavil svoju knihu Technológia vs. humanita. O svoje medzinárodné skúsenosti s inovatívnymi technológiami sa na konferencii podelila aj Nili Shalev z izraelského ministerstva priemyslu, obchodu a práce.

Ďalší program prebiehal v troch tematických blokoch, v ktorých odborníci z popredných firiem a inštitúcií diskutovali o budúcnosti umelej inteligencie na Slovensku a v zahraničí, nastupujúcej ére technologickej hyperkonektivity a digitálnej etike. Počas panelových diskusií boli prezentované aj konkrétne príklady, ako sa slovenské projekty úspešne presadili v praxi.Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v operačnom programe Výskum a inovácie. Podrobnejšie informácie o workshopoch a ďalších aktivitách projektu sú zverejnené na stránke www.inovujme.sk.
Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA