Hrozby umelej inteligencie
26.10.2022

Inteligentné softvérové systémy stále lepšie chápu, kto sme, čo robíme, čo chceme a prečo to chceme. 

Otvára sa svet plný príležitostí. Stále viac nám budú pomáhať chatboty, inteligentné virtuálne asistentky a softvéroví asistenti. Systémy umelej inteligencie nám prinesú prosperitu, úsporu času, prehľad a pohodlie. Zvykneme si na osobného asistenta, ktorý je k dispozícii 24 hodín denne a vie, čo potrebujeme ešte skôr než my sami.

Tieto technológie začínajú zlepšovať naše životy mnohými spôsobmi, od zjednodušenia nášho nakupovania až po zlepšenie našich skúseností so zdravotnou starostlivosťou. Ich hodnota pre podniky sa tiež stala nenahraditelnou. Umelá inteligencia sa však ukazuje ako dvojsečná zbraň. S jej rozširovaním pribúda hlasov, ktoré varujú pred jej súčasnými a budúcimi nástrahami. Či už ide o zvyšujúcu sa automatizáciu určitých pracovných miest alebo napríklad o autonómne zbrane, ktoré fungujú bez ľudského dohľadu, na mnohých frontoch panuje nepokoj. A to sme stále vo veľmi ranom štádiu.

Automatizácia práce
Automatizácia práce sa vo všeobecnosti považuje za najbezprostrednejší problém. Už nezáleží na tom, či umelá inteligencia nahradí určité typy úloh, ale do akej miery. Znamená to aj menšiu zamestnanosť ľudí a iné ekonomické problémy. V mnohých odvetviach sa to už deje.

Zneužitie údajov
Keďže zariadenia môžu o ľuďoch zhromažďovať, sledovať a analyzovať množstvo dát, je veľmi možné, že tieto informácie použijú proti nim. Tieto zariadenia môžu tiež získať prístup k citlivým informáciám osôb bez ich súhlasu. Keď sú údaje uložené v cloude, môže si ich ktokoľvek prezerať legálne alebo nelegálne.

Zlenivenie ľudstva
Umelá inteligencia robí ľudstvo lenivým vďaka svojmu softvéru, ktorý eliminuje potrebu vykonávať veľa fyzickej práce. Ľudia sa stali závislými na týchto technológiách, čo vedie k budúcim problémom.

Žiadne emócie
Aj keď niet pochýb o tom, že stroje sú pri úlohách efektívnejšie, nedokážu úplne nahradiť ľudské spojenie, ktoré vytvára tím. Stroje nemôžu vytvárať vzťahy s ľuďmi, čo je kľúčová zložka riadenia tímu.

Udržateľnosť
Pretože stroje založené na umelej inteligencii majú vo všeobecnosti vysoký výpočtový výkon, vyžadujú na fungovanie veľa procesorov. Počítačové čipy tvorí množstvo vzácnych kovov. Väčšinu týchto zariadení napájajú lítiové batérie. Prevádzka týchto zariadení bude vyžadovať, aby sme tieto materiály ťažili, čo predstavuje obrovskú záťaž pre životné prostredie. Okrem toho stroje vyžadujú na svoju prevádzku obrovské množstvo elektriny.

Každá technológia môže byť zneužitá. V súčasnosti sa umelá inteligencia používa na mnohé dobré účely vrátane toho, aby nám pomohla robiť lepšie lekárske diagnózy, nájsť nové spôsoby liečby rakoviny a zvýšiť bezpečnosť našich áut. Bohužiaľ, keď sa naše možnosti umelej inteligencie rozšíria, je isté, že ju niekto bude zneužívať aj na nebezpečné alebo škodlivé účely. Keďže technológia umelej inteligencie napreduje tak rýchlo, je nevyhnutné, aby sme začali diskutovať o najlepších spôsoboch, ako by sa mohla pozitívne rozvíjať a zároveň bolo možné minimalizovať jej deštruktívny potenciál.

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA