Inovácie v samosprávnych krajoch
30.3.2021

Aký inovačný potenciál sa skrýva v samosprávnych krajoch a aký je význam inovácií pre rozvoj krajov. Aj o týchto témach sa bude hovoriť na podujatí Inovácie v samosprávnych krajoch, ktoré pripravil národný projekt inovujme.sk.

Inovácie v samosprávnych krajoch je podujatie zamerané na podporu inovácií, výmenu skúseností a hľadanie spolupráce v oblasti inovácií v rámci ôsmich samosprávnych krajov na Slovensku. Uskutoční sa v utorok 6. apríla 2021.

Zástupcovia krajov budú hovoriť o témach, ako je priama finančná podpora inovácií v samosprávnych krajoch či rola inovácií pri plánovaní rozvoja samosprávneho kraja. Taktiež sa pokúsia zodpovedať otázku, ako digitalizácia a inovácie pomáhajú riešiť súčasné výzvy v čase pandémie. „Práve dnes je potrebná úspešná spolupráca miest, obcí a samosprávnych krajov pri inovatívnych projektoch. Podujatie je preto platformou na výmenu príkladov dobrej praxe a na prezentáciu projektov, ktoré samosprávne kraje implementujú samostatne alebo v spolupráci so SIEA“, doplnil Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA), ktorá projekt inovujme.sk realizuje.

Aktuálne je v procese príprava plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja krajov a v rámci nich analýzy vytvorené národným projektom inovujme.sk prinášajú nový rozmer a pohľad na ich inovačný potenciál. Diskusia by mala priniesť aj možnosti zberu a využívania dát pre potreby krajov.

Registrácia

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA