Inovačná injekcia pre slovenské podniky
8.12.2021

Slovenská inovačná a energetická agentúra zastrešuje množstvo aktivít v oblasti inovácií a energetiky. Vďaka implementovaniu projektov z európskych štrukturálnych fondov pomáha podnikom, mestám a samosprávam k energetickej efektívnosti a zavádzaniu inovácií. Pružne zareagovala aj v pandemickej situácii a slovenským podnikateľom podáva pomocnú ruku. Na jej čele stojí Peter Blaškovitš.

Celosvetová pandémia zásadne ovplyvnila všetky oblasti života Slovákov. Ako sa dotkla Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry?

Situácia súvisiaca s pandémiou je na Slovensku skúškou pre všetkých v každej oblasti, energetiku a inovácie nevynímajúc. Kladieme dôraz na udržateľnosť, efektívnosť procesov aj nové spôsoby práce na pracoviskách. Negatívny dopad pociťujú podnikatelia, z ktorých mnohí nemôžu fungovať ako predtým. Šťastnejší dokázali na zmeny včas zareagovať a premenili nepriaznivú situáciu na príležitosť.

V SIEA reagujeme flexibilne. Zameriavame sa na aktivity, ktoré prispievajú k modernizácii a rozvoju prosperity a potenciálu Slovenska. Aktuálne sme prostredníctvom projektov, ktoré realizujeme, rozbehli jesenné kolo výziev na finančnú pomoc pre podnikateľov. 

O aké výzvy konkrétne ide a pre koho sú určené?

Prostredníctvom národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu poskytujeme pomoc pre malých a stredných podnikateľov formou kreatívnych voucherov.

S národným projektom inovujme.sk sme po veľkom záujme o pilotný projekt v Banskobystrickom samosprávnom kraji pripravili a spustili výzvu inovačných poukážok pre celé Slovensko, ktorá je priamou finančnou pomocou na inovácie pre podniky. 

Zároveň sme znížili byrokratickú záťaž, zrýchlili spracovanie žiadostí a celý proces nastavili proklientsky pre žiadateľov. 

Aký je cieľ a celková suma určená na výzvu Inovačné poukážky Slovensko a na čo môžu podnikatelia finančnú pomoc využiť?

Výzvou podporíme slovenské podniky v zavádzaní inovácií vlastných produktov, služieb, procesov alebo zefektívnení svojho obchodného modelu. Na výzvu sú vyčlenené 2 milióny eur a výška inovačnej poukážky sa pohybuje od dvoch do 10-tisíc eur, a to až do hodnoty 85 % oprávnených výdavkov. 

SIEA má široký záber aktivít, v agentúre sa tiež venujete vzdelávaniu.

Prostredníctvom workshopov národného projektu inovujme.sk vzdelávame študentov stredných a vysokých škôl aj širokú verejnosť v oblasti inovácií. Máme za sebou výborné výsledky a pozitívne ohlasy. Mladých ľudí motivujeme k vlastnému podnikaniu, podporujeme ich v odvahe prichádzať s novými originálnymi nápadmi, usilujeme sa o rozvíjanie kreativity v podnikaní. Podčiarkujeme dôležitosť a nevyhnutnosť inovácií a ich prínos pre rozvoj odvetvia, regiónu i celej krajiny.

V spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR pripravuje SIEA počas medzinárodnej výstavy EXPO v Dubaji sériu workshopov o možnostiach využitia vodíka a vodíkových technológií. Na medzinárodnom fóre tak máme jedinečnú príležitosť informovať o vodíkovej stratégii Slovenska, doterajších výsledkoch a ďalších plánovaných aktivitách, ktoré nám pomôžu pri prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo.

Peter Blaškovitš je generálnym riaditeľom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA), ktorú vedie od júna 2020. SIEA zastrešuje široké spektrum aktivít od projektov zameraných na inovatívne riešenia, energetickú efektívnosť až po využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Pred nástupom na post generálneho riaditeľa agentúry pôsobil ako generálny riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií. V minulosti pôsobil vo vedení úseku informačných technológií Slovenskej pošty, ako IT konzultant a manažér v Rakúsku, Austrálii a na Blízkom východe.

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA