Inovačné dni pre výhercov súťaže Mladý tvorca
19.2.2020

V dňoch 5. 2. a 12. 2. 2020 sa uskutočnili prvé dva z deviatich Inovačných dní, ktoré sú organizované národným projektom inovujme.sk. Celodenné podujatie Inovačný deň je jednou z cien pre víťazov súťaže Mladý tvorca. Tú každoročne vyhlasuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

Prvý inovačný deň sa uskutočnil 5. 2. 2020 na Strednej odbornej škole strojníckej v Kysuckom Novom Meste. V poradí druhý inovačný deň bol 12. 2. 2020 na Strednej odbornej škole informačných technológií v Banskej Bystrici. Na oboch inovačných dňoch sa zúčastnilo viac ako 190 žiakov spomínaných stredných škôl.

Študenti sa v prvej časti workshopu dozvedeli zaujímavosti z oblasti inovácií zo sveta, ale hlavne aj z domova. Lektori im odprezentovali niekoľko príkladov úspešných ľudí a spoločností zo Slovenska. Hovorili o tom, čo všetkých úspešných ľudí spája a kde ich nápady vznikajú. Ďalej si študenti osvojili proces, akým ich nápady prechádzajú, kým z nich vznikne finálny produkt.

V druhej časti sa študenti na úvod zahrali hru, aby sa pripravili na vytváranie nových nápadov. Otestovali si svoje kreatívne schopnosti v teste a následne sa naučili novú techniku kreatívneho myslenia. Pomocou tejto techniky prichádzali na inovatívne spôsoby riešenia zadaného problému. Pri hľadaní nových nápadov študenti prišli na nespočetné množstvo zaujímavých ideí, ktoré v skupinách odprezentovali svojim vyučujúcim.

Poslednou časťou Inovačného dňa bol rozhovor s vyučujúcimi, ktorí porozprávali o najzaujímavejších a najrealizovateľnejších nápadoch spomedzi všetkých skupín. Na záver si študenti za odmenu vypočuli krátky koncert rapera Tona Suchotu, ktorý pre projekt zložil a naspieval skladbu „Zdravím“.

Inovačné workshopy sú jednou z činností národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk. Realizuje ho Slovenská inovačná a energetická agentúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA