Inovačné workshopy sú späť!
6.9.2018

Ktoré slovenské mesto navštívime ako prvé?

Desiatky miest po celom Slovensku, spolu viac ako 60 workshopov a stovky študentov, ktorí ich absolvovali – taká je doposiaľ zjednodušená štatistika inovačných workshopov, ktoré (nielen) na stredné školy prináša národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk. V školskom roku 2018/2019 tieto čísla porastú, už na jeseň je doposiaľ naplánovaných viac ako 20 stredných škôl, pričom mnohé školy reagovali na prihlasovaciu výzvu zverejnenú na našej internetovej stránke. Prvým mestom, ktoré lektori navštívia už budúci týždeň, je Banská Bystrica, kde lektori navštívia spolu šesť stredných škôl.

Workshopy vznikli s cieľom rozvíjať kreativitu študentov, učiť ich kritickému mysleniu a nazerať na problémy a zadania z iného uhla. Ich zámer nabral v praxi väčšie rozmery a nás tešia všetky pozitívne ohlasy, ktoré prichádzajú od študentov a aj od riaditeľov a zástupcov vedenia škôl, ktorí sa zúčastňujú študentských prezentácií na záver workshopu. Vďaka hromadiacim sa kladným reakciám lektori vyrážajú na cesty za novými študentmi s ešte väčšou motiváciou. V tomto školskom roku obohatí lektorskú zostavu nový člen – Martin Agner, ktorý má pedagogickú prax.

Workshop prebieha počas jedného vyučovacieho dňa v priestoroch školy a postupuje formou od teórie k praxi. Program kombinuje krátke prednášky a interaktívnu časť, v rámci ktorej študenti aplikujú základné metódy využívané pri inovačných aktivitách. „Počas piatich hodín lektori študentov oboznámia s každou časťou inovačného procesu. Prostredníctvom hier, testu a rozhovorov majú možnosť osvojiť si kreatívne myslenie. Učia ich aj jednu konkrétnu techniku, ako prísť na nové nápady. Tú si môžu priamo počas workshopu vyskúšať na konkrétnom zadaní z praxe,“ hovorí generálna riaditeľka SIEA Alexandra Velická.

Študenti sa v priebehu jedného dňa nielen naučia novú techniku riešenia problémov, no zároveň si aj otestujú svoje prezentačné zručnosti a dostanú v tomto smere niekoľko cenných rád od lektorov. Cieľom workshopu je však nielen vzdelávať, ale aj inšpirovať mladých ľudí v ich ďalšom rozvoji a smerovaní. Viac informácií o workshope nájdete na našom webe v sekcii ŠKOLY.

Národný projekt inovujme.sk je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom operačného programu Výskum a inovácie.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA