Inovačný dialóg otvoril tému propagácie klastrov na Slovensku
12.10.2018

Tiež predstavil inovatívne nástroje pre verejnú správu.

9. októbra v priestoroch CVTI v rámci podujatia Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk priniesol konferenciu pod názvom Inovačný dialóg. Témami konferencie, ktorá pozostávala z dvoch panelových diskusií, boli Kľúčové nástroje pre rozvoj klastrov na Slovensku a Digitalizácia verejnej správy: Inovatívne nástroje pre administratívu vo verejnej správe. Panelov sa zúčastnili zástupcovia Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Ministerstva hospodárstva SR ako aj reprezentanti súkromnej sféry a slovenských klastrov.

V prvom paneli s názvom Kľúčové nástroje pre rozvoj klastrov na Slovensku diskutovali Artur Bobovnický a Vladimír Borza za SIEA, Martin Svoboda z Ministerstva hospodárstva SR a Peter Linhardt z klastra BITERAP. Diskutujúci pomenovali jeden z problémov – a to nízku prezentáciu klastrov v odborných médiách a nedostatočnú informovanosť slovenskej verejnosti o tejto téme, čím zároveň potvrdili význam zaradenia klastrov do obsahu konferencie. Zástupcovia SIEA však prezentovali ako pozitívny príklad podporu, ktorú slovenským klastrom poskytuje národný projekt.

Pre zefektívnenie ich činnosti a zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenských klastrov je v rámci národného projektu realizovaný medzinárodný benchmarking manažmentu klastrových organizácií, ktorý umožňuje vzájomné porovnanie slovenských klastrových organizácií v medzinárodnom priestore. Tieto hodnotenia na základe doterajších skúseností umožňujú lepší prístup k partnerstvám pri účasti vo výskumno-vývojových a pro-inovačne orientovaných medzinárodných projektoch.

Druhého panelu pod názvom Digitalizácia verejnej správy: Inovatívne nástroje pre administratívu vo verejnej správe sa zúčastnili Andrea Basilová za Sensoneo, Peter Linhardt z klastra BITERAP a Michal Hanzalík za PIQL. Reprezentanti súkromnej sféry predstavili viaceré možnosti digitalizácie, ktoré by priniesli inovatívne nástroje pre verejnú správu. Pani Basilová prezentovala senzor monitorujúci naplnenie odpadkových kontajnerov, ktorý svojou činnosťou znižuje verejnej správe náklady, šetrí čas a zvyšuje efektivitu práce. Michal Hanzalík zasa predstavil inovatívny spôsob zaznamenania dát na film, ktorý zabezpečuje chúlostivé údaje pred kybernetickými útokmi.

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v operačnom programe Výskum a inovácie. Podrobnejšie informácie o workshopoch a ďalších aktivitách projektu sú zverejnené na stránke www.inovujme.sk.
Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA