Inovačný potenciál v samosprávnych krajoch
7.4.2021

Samosprávne kraje v sebe skrývajú veľký inovačný potenciál a zároveň rastie aj význam inovácií pre rozvoj regiónov. Práve v súčasnosti sa pri inovatívnych projektoch ukazuje ako potrebná spolupráca samosprávnych krajov s podnikmi, študentmi a širokou verejnosťou. Aj o týchto témach sa hovorilo na podujatí Inovácie v samosprávnych krajoch, ktoré pripravil národný projekt inovujme.sk.

Takmer 50-ka účastníkov si vypočula konkrétne príklady spolupráce v oblasti inovácií v rámci samosprávnych krajov na Slovensku. Regióny sa čoraz viac stávajú nositeľmi inovačného potenciálu. Ukázalo sa to v čase pandémie, kedy kraje, ale aj mestá a obce začali zohrávať pri jej zvládaní významnú úlohu. „Práve ich spolupráca je predpokladom úspešnej a inovatívnej budúcnosti Slovenska,“ uviedol za Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru (SIEA) projektový manažér a moderátor tejto udalosti Michal Műhl.

Podujatie bolo platformou na výmenu príkladov dobrej praxe a na prezentáciu projektov, ktoré samosprávne kraje implementujú samostatne alebo v spolupráci so SIEA. Zástupcovia krajov diskutovali aj o témach, ako je rola inovácií pri plánovaní rozvoja samosprávneho kraja. Marcel Rypák zo Žilinského samosprávneho kraja predstavil ich nový projekt Dovoľme mladým meniť kraj, ktorý sa snaží zapojiť mladých ľudí do inovácií v rámci kraja. Novú regionálnu inovačnú stratégiu, na ktorej participujú aj zástupcovia univerzít a firiem, priblížil Tomáš Malatinec z Košického samosprávneho kraja. Aktivity svojho regiónu, inovácie v turizme a spoluprácu s inými krajinami predstavil aj Jozef Šimko z Inovačného partnerského centra v Prešove.

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA