Inovačný workshop na Ekonomickej univerzite v Bratislave
14.11.2017

Ako by vysokoškoláci inovovali ich alma mater?

Jedným z hlavných cieľov národného projektu inovujme.sk je zvyšovanie povedomia o inováciách, vzdelávanie verejnosti a vytváranie pozitívneho postoja voči prínosom, ktoré so sebou inovácie prinášajú. Aj preto vznikli inovačné workshopy, s ktorými lektori projektu precestovali za niekoľko mesiacov kus Slovenska a navštívili už takmer 20 stredných škôl.

Popri práci na stredoškolských workshopoch vznikla idea presunúť workshop aj medzi vysokoškolákov, čo sa tímu inovujme.sk podarilo vďaka dohode s Ekonomickou univerzitou v Bratislave. Tá lektorom poskytla priestor aj svojich študentov na testovaciu verziu inovačného workshopu pre vysoké školy. Jedná sa o upravenú a rozsiahlejšiu variantu, v rámci ktorej si študenti vyskúšali techniky podporujúce kreatívne myslenie a naučili sa metódy tvorivého riešenia problémov.

Cieľom workshopu bolo priniesť inovatívne nápady na pôdu univerzity, preto študentom odborní lektori nepredložili len teoretické problémy, ale nechali ich zadefinovať vlastné nedostatky. Študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave preukázali vysokú mieru kreativity, pretože prišli s viacerými riešeniami pre oblasti s potenciálom na zlepšenie. Na rozpracovaní nápadov už pracovali v menších skupinách. Nezostalo len pri teoretizovaní, študenti preverili aj ich prezentačné zručnosti. Nápady z workshopu, ktoré rozpracovali v prezentáciách, predostreli rektorovi Ferdinandovi Daňovi, členom vedenia univerzity a ďalším zástupcom fakúlt.

Inovačný workshop vytvoril priestor na diskusiu. Študenti dokázali zručne odprezentovať vlastné nápady a nenechali sa zaskočiť položenými otázkami. Reprezentanti vedenia zasa prisľúbili, že rozhovor bude pokračovať aj odchode lektorov. Zástupcovia projektu inovujme.sk sa tešia na ďalšiu spoluprácu s Ekonomickou univerzitou a určite budú vývoj potenciálnych študentských projektov sledovať.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA