Inovatívne firmy stredoškolákov
13.5.2021

Národný projekt inovujme.sk pripravil webinár s inovatívnymi študentmi, ktorí úspešne rozbehli vlastné podnikanie. Pokračuje tak vo svojich informačno-vzdelávacích aktivitách v online podobe.

Inovatívne firmy stredoškolákov je podujatie zamerané na podporu inovácií a spropagovanie stredoškolských študentských firiem s podnikateľským potenciálom. Pilotné podujatie sa koná 18. mája.

Link na podujatie: https://www.facebook.com/events/508019797296721/

Študentské firmy patria k formám podnikateľského vzdelávania, ktoré umožňuje užšie prepojenie školskej prípravy s praxou. Absolvujú ho predovšetkým žiaci tretích a štvrtých ročníkov. Počas webinára si študenti budú môcť vymeniť skúseností a prezentovať svoje podnikanie.

Hosťami akcie budú zástupcovia dvoch študentských firiem, ktoré predstavia svoje inovatívne produkty. Duonum odprezentuje ekologické fľaše vyrobené z mydla a Scribo bezodpadové voskové markre na bielu tabuľu. 

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA