Inovatívne myslenie a inšpirácie od podnikateľov pre študentov Žilinskej univerzity
2.7.2018

Inovačný workshop bol vyhodnotený univerzitou ako najzaujímavejšia časť letného semestra.

Počas letného semestra akademického roka 2017/2018 nadviazal národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti – inovujme.sk spoluprácu so Žilinskou univerzitou v Žiline. Vďaka nej mali študenti možnosť zúčastniť sa hackathonu, osvojiť si techniku kreatívneho myslenia a vypočuť si úspešné príbehy od zástupcov slovenských podnikov.

Partnerstvo univerzity a národného projektu vzniklo celkom prirodzene. Medziodborový predmet Povolanie podnikateľ už niekoľko rokov prináša študentom zaujímavý program prednášok s fokusom na podnikateľské prostredie. „Dávame im príležitosť pracovať so zaujímavými ľuďmi z praxe, získať skúsenosť s podnikaním a nadobudnúť finančnú gramotnosť. Po absolvovaní predmetu si študenti osvoja prácu v tíme, spracúvanie biznis zámerov, zdokonalia si mäkké zručnosti a získajú množstvo nových kontaktov,“ hovorí Veronika Šramová z Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity.

Národný projekt inovujme.sk poskytol študentom sériu seminárov od zaujímavých rečníkov. Na prvom podujatí zameranom všeobecne na inovácie v podnikaní predstavil príbeh svojej značky generálny riaditeľ spoločnosti Ryba Žilina Michal Britvík. Študentov zaujal najmä inovatívny prístup k marketingu tradičného a už niekoľko rokov úspešného produktu. Marketingový riaditeľ privátnej J&T Banky Radovan Teuschel sa zameral na inovácie v komunikácii smerom na konkrétnu cieľovú skupinu. Potrebu a význam inovácií pre slovenské podniky zhrnul riaditeľ Sekcie analýz, programov a medzinárodnej spolupráce SIEA Artur Bobovnický.

Atraktívne boli aj ďalšie semináre, o duševnom vlastníctve a patentoch ako súčastiach podnikania hovoril Ľuboš Knoth zo SIEA. Tému inovácií v slovenskom automobilovom dizajne predstavil vedúci Slovenského múzea dizajnu Maroš Schmidt. Inšpiráciou pre študentov bola aj prednáška Romana Kovácsa, ktorý so svojou ekologickou zubnou kefkou Ecoheart vyplnil dieru na trhu a svoje podnikanie rozšíril zo Slovenska do iných krajín.

Lektori národného projektu inovujme.sk zorganizovali pre študentov Žilinskej univerzity aj inovačný workshop, na ktorom im zadali tému z praxe. Študenti prostredníctvom prednášky, testu, hier a rozhovorov získali prehľad o inovačnom procese v podnikaní. Na konkrétnom zadaní si osvojili aj techniku kreatívneho myslenia. Práve inovačný workshop bol vyhodnotený univerzitou ako najzaujímavejšia časť letného semestra. Až 72 percent študentov predmetu Povolanie podnikateľ ho v dotazníku univerzity charakterizovalo ako atraktívne spojenie teoretických informácií s praktickou skúsenosťou riešenia podnikateľského zadania. „Lektori nám ukázali, ako sa dá na vec pozrieť z iného uhla. Kreatívne myslenie je základom úspešného podnikania, verím, že techniku, ktorú sme sa naučili, využijem v praxi,“ zhrnula program workshopu študentka Dana.

Súčasťou spolupráce Žilinskej univerzity s národným projektom inovujme.sk bola aj súťaž – hackathon. Študenti mali možnosť prezentovať nové nápady pre aplikáciu SPORT.VIDEO priamo jej CEO Matúšovi Parízkovi. S nadšením si ich vypočul a ocenil najmä nové koncepty implementácie appky: „Hackathon so študentmi hodnotím veľmi pozitívne, najmä jeho kreatívnu atmosféru. V spolupráci so študentmi a SIEA sme prišli na nové myšlienky. Niektoré z nich v blízkej budúcnosti implementujeme do praxe. Podobné podujatia určite budeme organizovať pravidelne.“

Spájanie nápadov študentov s podnikmi je jedným z cieľov národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk, ktorý realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom operačného programu Výskum a inovácie.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA