Inovujme.sk a predmet Povolanie podnikateľ Vás pozývajú na inovatívne otvorenie semestra
19.2.2018

Národný projekt inovujme.sk sa v letnom semestri 2018 stal partnerom medziodborového predmetu Žilinskej univerzity Povolanie podnikateľ.

Partnerstvo napĺňa niekoľko cieľov projektu – vytvárať priestor pre synergiu študentov a podnikateľov z regiónu, prinášať na pôdu univerzít príbehy úspešných z praxe a zvyšovať inovačné povedomie akademickej a širokej verejnosti. V nadchádzajúcom letnom semestri inovujme.sk zabezpečí pre potreby predmetu Povolanie podnikateľ širšie spektrum rečníkov – zástupcov úspešných spoločností, ktorých podnikanie napreduje, pretože inovujú.

Na otvorení semestra 20. 2. 2018 o 14.00 hod. sa v Aule 6 v priestoroch Rektorátu Žilinskej univerzity v Žiline predstavia traja rečníci. Zástupca Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Artur Bobovnický má prezentáciu zameranú na potrebu a význam inovácií pre Slovensko. Radovan Teuschel, marketingový riaditeľ privátnej banky, študentom povie o inováciách v marketingovej komunikácii investičného sveta. A generálny riaditeľ úspešného gastro výrobcu z regiónu porozpráva o inovatívnom prístupe k tradičnému produktu. Prednáška je otvorená pre širokú verejnosť.

Celouniverzitný predmet Povolanie podnikateľ prináša študentom Žilinskej univerzity príležitosť pracovať so zaujímavými ľuďmi z praxe, získať skúsenosť s podnikaním a nadobudnúť finančnú gramotnosť. Ďalšími zručnosťami, ktorými budú disponovať absolventi programu, sú okrem iného práca v tíme, spracovanie biznis zámerov, zdokonalenie mäkkých zručností (napr. prezentačných, predajných a pod.) a získavanie nových kontaktov.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA