Inovujme.sk na Európskej noci výskumníkov
2.12.2020

Séria prednášok, vedecké experimenty, workshopy, diskusie či návštevy osobností na školách boli hlavným programom Európskej noci výskumníkov. V dôsledku pandémie koronavírusu sa festival vedy po prvýkrát od svojho vzniku premiestnil do online priestoru a zmenil tak svoju podobu aj termín.

Namiesto posledného septembrového piatku sa festival vedy v celej Európe uskutočnil v piatok 27. novembra v zmenenom formáte. Nestratil však na atraktivite a aj tento rok priniesol pestrý program pre študentov a širokú verejnosť.

Národný projekt inovujme.sk prostredníctvom workshopu „Ako kreatívne myslieť“ predstavil vyše sto poslucháčom techniky kreatívneho myslenia. Účastníci sa dozvedeli viac o inovatívnych slovenských produktoch a lektori národného projektu ich podporili aj v tvorbe nových nápadov a vlastnom podnikaní.

„Veda bez hraníc“ bolo heslo festivalu a všetci diváci mali možnosť nielen sledovať prednášky, ale aj aktívne sa zapájať a opýtať sa otázky „svojich vedcov“.

Generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Peter Blaškovitš sa v rámci programu virtuálne prihovoril žiakom Základnej školy M. Hodžu v Bratislave, ktorú navštevoval. V živej diskusii sa stretol s piatakmi, ktorých zaujímalo, či vie naprogramovať robota, či sú podľa neho vo vesmíre mimozemšťania, čo sa môže stať so Zemou, keď vyhasne Slnko, čo je cieľom agentúry, ktorej je riaditeľom, či prečo sa rozhodol pre vysokú školu s technickým zameraním.

„Som rád, že som mohol žiakom priblížiť našu prácu a zaspomínať si na časy, keď som bol jedným z nich. Je nesmierne dôležité, aby sa mladá generácia o vedu a techniku zaujímala a uvedomovala si ich význam. Európska noc výskumníkov je jedinečnou príležitosťou motivovať a vzbudiť v žiakoch nadšenie, aby chceli byť s vedou v kontakte, vzdelávať sa a rásť,“ zhodnotil Peter Blaškovitš.

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA