Inovujme.sk na Európskej noci výskumníkov
2.12.2020

Séria prednášok, vedecké experimenty, workshopy či diskusie boli hlavným programom Európskej noci výskumníkov. V dôsledku pandémie koronavírusu sa festival vedy po prvýkrát od svojho vzniku premiestnil do online priestoru a zmenil tak svoju podobu aj termín.

Namiesto posledného septembrového piatku sa festival vedy v celej Európe uskutočnil v piatok 27. novembra v zmenenom formáte. Nestratil však na atraktivite a aj tento rok priniesol pestrý program pre študentov a širokú verejnosť.

Národný projekt inovujme.sk prostredníctvom workshopu „Ako kreatívne myslieť“ predstavil vyše sto poslucháčom techniky kreatívneho myslenia. Účastníci sa dozvedeli viac o inovatívnych slovenských produktoch a lektori národného projektu ich podporili aj v tvorbe nových nápadov a vlastnom podnikaní.

„Veda bez hraníc“ bolo heslo festivalu a všetci diváci mali možnosť nielen sledovať prednášky, ale aj aktívne sa zapájať a opýtať sa otázky „svojich vedcov“.

„Je nesmierne dôležité, aby sa mladá generácia o vedu a techniku zaujímala a uvedomovala si ich význam. Európska noc výskumníkov je jedinečnou príležitosťou motivovať a vzbudiť v žiakoch nadšenie, aby chceli byť s vedou v kontakte, vzdelávať sa a rásť,“ zhodnotil Peter Blaškovitš.

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA